От днес е в сила единната система за туристическа информация

Съгласно изискванията на Закона за туризма всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване на гости, трябва да подават информация за броя на отседналите туристи и броя нощувки. Системата ще свързва в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, Националната агенция за приходите, Министерството на вътрешните работи, Националния статистически институт и общините.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар