Онлайн проверка на задълженията за нарушения на пътя

В системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)- https://edelivery.egov.bg/ на Държавна агенция "Електронно управление" са достъпни две нови справки на МВР за физически лица, съобщават от агенцията. Едната е за проверка на задължения по фиш за извършено нарушение по Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането. Гражданите имат възможност да направят и втора справка за проверка на всички налични незаплатени документи за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането, на лице, по номер на свидетелство за управление на моторно превозно средство, ЕГН или личен номер на чужденец. Достъпът до услугите се извършва с квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен КЕП или ПИК на НОИ.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар