Окончателно! Съдът остави солените цени за „синя” и „зелена” зона

Софиянци ще продължат да плащат солено за паркиране в „синята” и „зелена” зони в центъра на града, както и за поставянето на скоби и вдигането на автомобилите им с паяци. Това следва от решение на Върховния административен съд, с което бе обезсилено решение на столичния административен съд. На 20 юли 2015 г. административният съд отмени въведените от общинския съвет такси като незаконни заради неспазване на основно изискване проектът да бъде пуснат за предварително обществено обсъждане. Да, ама не, обявяват в окончателно решение от 10 март т.г. върховните съдии Йовка Дражева и Павлина Найденова. Третият член на състава – Соня Янкулова, е подписала с „особено мнение”. Макар да приема крайния резултат, тя не споделя мнението на мнозинството по същностния въпрос: дали гражданите са пряко засегнати от решението на общината и са можели да го оспорват без ограничения във времето. Предисторията На 22 март 2012 г. Столичният общински съвет въвежда цени за паркиране в центъра на София. И определя за „синя” зона – 2 лв на час, за „зелена” зона – 1 лв на час. Въвежда и цени на винетни стикери за собствениците и ползвателите на околни имоти за „синя” зона – 15 лв месечен и 150 лв годишен, за „зелена” зона – 10 лв месечен и 100 лв годишен. За „принудително задържане” чрез поставяне на скоба общинарите постановяват собственикът на автомобила еднократно да плати 30 лв. плюс начисленията за всеки час платено паркиране. За вдигане на колата с паяк – „принудително преместване” се броят еднократно по 60 лв. Със същото решение се определят и цени на служебен абонамент. Това решение на общината е оспорено от сдружението „Софийски обществен съвет” и от отделни граждани. И на 20 юли 2015 г. административен съд – София-град го отменя. Магистратите са категорични – решението за определяне на таксите за паркиране е нормативен административен акт, защото засяга правата и интересите на неопределен и неограничен брой адресати и то не еднократно във времето. За това всеки гражданин е потенциално засегнат от него и може да го оспорва, без времеви ограничения. Мотивът за отмяната е пределно ясно – всеки проект за нормативен акт трябва предварително да бъде пуснат за обществено обсъждане и да се даде срок за становища и предложения. В случая това не е сторено. Не е никакъв акт! Общината оспорва, а ВАС отсича: решението на долния съд е недопустимо. Защото в случая общинарите не били издали нито нормативен, нито общ административен акт и, съответно, гражданите не могат да го оспорват. Това право евентуално са имали кметът и областният управител, обаче сроковете отдавна са изтекли. Трето и четвърто е, че никой от горепосочените двама не се показа притеснен от цените за паркиране. Защо не е нормативен акт? Защото не създавал основополагащо задължение за гражданите, а просто определял неговия размер (в случая на таксата). И представлява „управленска дейност на имоти общинска собственост”. Съответно, не е и общ административен акт, защото не е с еднократно правно действие. Че касае неопределен брой адресати обаче никой не спори. Но какво от това? Несъгласната Към датата на постановяването му решението на общинарите е било подзаконов нормативен акт – създадено е общо правило за поведение за неопределен и неограничен брой адресати с многократно правно действие, категорична е съдия Соня Янкулова. Следователно гражданите са имали пряк интерес от неговата отмяна. Дяволът обаче е в детайлите, става ясно от изложението на Янкулова. А детайлът е във формулировката какво събира общината в случая – „такса” или „цена на услуга”. В първия случай плащането е за комунална дейност на общината, във втория – за „стопанска дейност по управлението и стопанисването на имоти“. И едва във втория случай става дума за управленски акт, който може да се оспорва само от кмет и областен управител. При приемането на решението през 2012 г. безспорно е ставало дума за такса и гражданите са били прави да търсят правата си, обяснява Янкулова. Така е било и по време на образуването на делото в административния съд. Едва със законова промяна, обнародвана през май 2015 г., е предвидено за паркирането да се плаща „цена”, което променя характера на правоотношенията. Въпреки това административният съд е трябвало да се съобрази с промяната, защото актът му има действие занапред, смята Соня Янкулова. Във всички случаи – честито, софиянци! Източник defactolegal.bg Автор Елена Енчева


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар