Огнище на Африканска чума по свинете в село Юнец, Варненско

Огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) установиха от Българската агенция по безопасност на храните в стопанство в село Юнец, област Варна. Там се отглеждане на животни от породата Източнобалкански свине (ИБС). Последното огнище при ИБС беше регистрирано на 23.04.2020 г. в област Шумен, съобщиха от БАБХ. Положителните проби от с. Юнец бяха лабораторно потвърдени днес, 05 август 2020 г., от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) в София. Незабавно са предприети мерки за ликвидиране на огнището, съгласно правилата на европейското и националното законодателство, и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. В стадото се отглеждат 212 свине, като до констатирането на заболяването от него са умрели 15 животни. Предстои хуманното обезвреждане на останалите прасета. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището - с. Юнец и с. Рудник, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. В 10-километровата наблюдавана зона са включени населени места от община Долни Чифлик: с. Шкорпиловци, гр. Долни чифлик, с. Детелина, с. Старо Оряхово, с. Ново Оряхово, с. Солник и с. Кривини; от община Бяла: с. Самотино, с. Горица, с. Господиново, с. Дюлино, както и с. Козница, общ. Несебър, област Бургас, в които са предприети мерки за контрол и ликвидиране на АЧС. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на животни, които са спазили разпоредбите на закона, подлежат на обезщетение за обезвреждането на животните им. Инспекторите по безопасност на храните напомнят, че със Заповед на изпълнителния директор е забранено пасищното отглеждане на свине от породата ИБС с цел намаляване на риска от контакт със заразени диви прасета и разпространяване на заболяването.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар