За първия учебен ден Солвей Соди боядиса пешеходни пътеки в Девня

Девня, 12 септември 2019 г. Над 20 служители на „Солвей Соди“ се включиха в инициативата „Безопасно пристигни за първия учебен ден“, подета от отдел „Здраве и безопасност при работа“ в компанията. На 12 септември 2019 г. десет пешеходни пътеки в районите около три училища и две детски градини на територията на град Девня грейнаха в снежно бяло. „Солвей Соди“ си партнира с община Девня по повод началото на учебната година с цел безопасното придвижване на учениците и децата от детските градини. Сътрудничеството между компанията и общината в сферата на социалните дейности, особено по отношение на образованието и културата, е традиционно. През 2016 г. трите големи девненски предприятия „Солвей Соди“, „Агрополихим“, „Девня Цимент“, заедно с Община Девня и СУ „Васил Левски“, поставиха началото на един успешен проект в областта на образованието – създаване на професионални паралелки в СУ „Васил Левски“ по специалности „Автоматизация и електрообзавеждане на производството“. Проектът получи национално признание и се дава като пример за успешно партньорство между бизнеса и местната власт. С висока репутация на един от най-големите инвеститори в България, с дълбоки корени на девненска земя, „Солвей Соди“ се стреми да управлява дейността си в дух на добро сътрудничество с обществото, с грижа за местните общности, за околната среда и, преди всичко, за здравето и безопасността на работещите на територията на содовия завод. Следвайки политиката си за устойчиво развитие, компанията планира провеждането и на други социални инициативи в региона.  


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар