За празника на юристите: Ден на отворените врати в Апелативния съд и Прокуратура - Варна

В навечерието на 16 април – Деня на Българската Конституция и професионален празник на юриста, Варненският апелативен съд и Апелативната прокуратура организират за пореден път съвместно Ден на отворените врати в апелативния район. Той ще се проведе днес 12 до 13,30 часа в заседателната зала на Апелативен съд Варна на площад „Независимост” №2. Откритият ден тази година изцяло е посветен на предимствата от засилване на практическите аспекти в юридическото образование. Варненският апелативен район има сериозни постижения в промяната и в утвърждаването на този образователен модел на сближаване на правното образование с действащи магистрати. Една от най-популярните форми за партньорство между практикуващи съдии от Варна и студенти, изучаващи право, са добилите популярност „Майсторски класове” по гражданско, търговско и наказателно право. Ето защо в Деня на отворените врати най-активните участници ще бъдат студенти от Правния факултет на ВСУ „Ч.Храбър”, участници в майсторските класове и техните ментори – съдии от Апелативен съд Варна и Окръжен съд Варна (ВОС). Откритият ден ще започне в 12 часа със симулиран граждански процес. Студентите, които ще влязат в ролята на страните по това дело, ще представят казус, свързан с действия на пълномощник с невалидно пълномощно. Техен ментор е съдията от ВОС Дияна Митева. Веднага след симулирания процес, съдия Росица Тончева от Апелативен съд Варна и ментор на майсторския клас по наказателно право ще започне дискусия на тема „За мястото на професионалистите в правното образование“. В нея участие ще вземат съдиите, прокурорите и гостуващите студенти. Участниците в симулирания наказателен процес и най-активните в дискусията ще бъдат наградени с диплом за участие от административните ръководители на Варненския апелативен съд Ванухи Аракелян и на Апелативна прокуратура Варна – Ружа Големанова.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар