Видими резултати! Всички ги виждаме!

Строят… апартаменти с персонални асансьори…за себе си! Не България, апартаменти си строят! Видими резултати? Да видим: – По време на управлението на ГЕРБ са затворени 420 училища и са построени 431 джамии; – 1,5 млн. работещи бедни и 2,3 млн. пенсионери, едва преживяващи с пенсия от 200 лв.- много под сумата, нужна, за оцеляване, която според данните към момента е 607 лв.; – Държавен дълг – 27,3 млрд. лв., което е над 29% от БВП.; – Издръжката на един бежанец е минимум 500 евро на месец. Пенсионерите – 200 лева пенсия за 40 години работа; – За 10 години управление на ГЕРБ, видимите резултати са половин милион души намаляване на населението. Тук не се включват стотиците хиляди, които работят за постоянно извън територията; – Всяко второ дете, родено в България, не е българче и българският не е майчиният му език; – Днес в България живеят около 160 хиляди души под 35-годишна възраст, които нямат дори начално образование, като е възможно тази бройка да е много по-голяма; – Инвестира се в магистрали и строителство, а не в хора. Подготвя се територията за заселване от други; – Избиха се животните в Странджа и се ликвидира по всякакъв начин животновъдството в България; – Обществените поръчки се печелят само от сателитни фирми на ГЕРБ; – Всяка построена магистрала или път след няколко месеца се налага да се ремонтира – с нова обществена поръчка; – Армията е съсипана, въоръжение на практика няма; – Най-печелившите бизнеси на Територията са проституцията и политиката, като някои от най-печелившите кадри успешно съчетават и двете професии; – Икономика почти няма, работи се на ишлиме за чужди пазари при мизерно заплащане на труда; – Полезните изкопаеми са отдадени всички на концесии, златото и природните ресурси се изнасят на безценица, а почвата, водата и въздухът се замърсяват; – Всички образовани млади хора отиват да работят в чужди държави; – Има повече българи извън България, отколкото на територията. – Всички политици си взеха евтини апартаменти, някои – къщи в Барселона, с една заплата само от политика станаха милиардери. – Народът духа глухарчета! ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ! ВСИЧКИ ГИ ВИЖДАМЕ! Елена Гунчева


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар