Варненският и Великопреславски митрополит Йоан с рождествено послание

РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ВАРНЕНСКИЯ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН Всечестни отци, скъпи представители на монашеството, обични в Господа братя и сестри – чеда на Варненската и Великопреславска епархия, В светлия и изпълнен с радост празник на Рождеството по плът на нашия Господ, Бог и Спасител Иисус Христос сърдечно поздравяваме всички Вас, скъпите чеда на епархията. Христос в Своето Евангелие, говорейки за най-великото, което може да направи човек, и за изключително високата степен, до която може да възрастне, ни даде заповедта за любовта: „Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели“ (Йоан 15: 13). И ето, в тази тайнствена рождественска нощ Сам Господ и Бог наш чрез Своето въплъщение изпълни този победоносен закон на живота и любовта. В тази светозарна нощ ние заедно молитвено възвестяваме „голямата радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител…“ (Лука 2: 10 – 11). Човечеството, което в грехопадението отхвърли Бога, отново намира възможност за единство със Своя Творец и Промислител. Влизанието на Сина Божи в света е Неговото доброволно понизяване и готовност да „смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна“ (Фил. 2: 8). Днес вечният Бог се ражда във времето. Безплътният се облича в плът. Този, Който е зад пределите на смъртта, влиза в областта на смъртта; днес започва кръстният път Господен; днес ни се явява жертвената кръстна Божествена любов. Днес витлеемските ясли ни предзнаменуват тази пещера, където ще бъде положен нашият Господ Иисус Христос, снет от кръста след мъчителната Си смърт... Целият земен път на Христос е не нещо друго, а изпълнение на тази заповед за любовта, която не знае граници, нито предел – тази любов, която вдъхва готовност да положим душата си за своите ближни. Като си спомняме за лежащия в яслите Богомладенец, ние намираме твърда вяра и нерушима надежда в Промисъла Божи, който води към добро всеки човек. Съвременният човек живее с разбирането, че той е мерило за истината. Всеки има своята правда и всеки сам определя кое е добро и кое – зло. Божествената истина, а следователно и основаното на тази истина различаване на добро и зло днешната либерална съвременност се опитва да замени с нравствено безразличие и всезадоволеност, които разрушават душите на човеците и ги лишават от вечен живот. Ако природните катастрофи и военните конфликти превръщат в развалина външното устроение на живота, то нравственият релативизъм разяжда съвестта на човека и го лишава от духовния му усет; изопачава Божествените закони и нарушава връзката на творението със Създателя. Днес, както и винаги, християнинът е призван да потвърждава със своите ежедневни постъпки ценността на праведния образ на живот и съзнателно да противостои на нравствения релативизъм и на културата на бързото забогатяване. Около нас има много немощни, болни и самотни хора. Не са малко и тези, които изпитват сериозни икономически трудности. В търсенето си за по-добър живот много хора напуснаха пределите на Родината и поверената ни епархия, а някои от тях попаднаха в недружелюбно обкръжение. В провеждането на отделни социални и църковно-обществени дейности трябва да участват всеки пастир и християнин. По думите на един почти съвременен светител: „Само в Христовата светлина можем да видим Бога, себе си и света в истинския му вид; само по указание на небесното Откровение можем да намерим пътеката, водеща към вечния живот“. С тези, които чакат Христовото утешение, ние трябва да разделим топло и радостта от днешния празник. Всеки от нас може да разпръсне светлината на Витлеемската звезда на близки и далечни – на колегите, приятелите, роднините и съседите. В изминалата година в съработването ни с отделните институции в страната и епархията, в сътрудничеството ни с отделните организации се осъществиха различни полезни инициативи. Всичко това сплотява хората и възражда твърдата духовна и нравствена основа на обществения живот. Поздравяваме всички Вас, чедата на Варненската и Великопреславска епархия, с Рождество Христово и новолетието и молитвено Ви желаем радостта в Господа, Който се въплъти, „та оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот“ (Тит. 3: 7). „Бог на надеждата дано ви изпълни с всяка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Светаго да се преумножава вашата надежда“ (Рим. 15: 13). Амин!


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар