Ученици на ЧСУ „Юрий Гагарин“ в „Камчия“ с шест призови места в конкурса „Зелена планета 2018“

Кинорепортаж на учениците от VІІб клас на Частното средно училище „Юрий Гагарин“ в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“, посветен на екологията и опазването на околната среда, бе класиран на първо място на Националния конкурс „Зелена планета“. Организатори на събитието са Фондация „Устойчиво развитие за България“, Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата. Националният конкурс „Зелена планета“ е част от Международния детски екологичен форум, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета 2018“, в рамките на Международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението“. Седмокласниците на училището на бъдещето Кристин Досева, Виктория Тодорова, Стефан Манолов и Йордан Йорданов станаха победители в номинация „Еко обектив“, „Добри дела“ – конкурс за кинорепортажи за екологичната социално полезна дейност на Доброволческите детски колективи. Според регламента на състезанието 14-годишните ученици, които заснеха кинорепортажа под ръководството на преподавателя Кристалина Бороджиева, ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологичен форум. Екипът Кристин Досева и Виктория Тодорова спечелиха второ място с разработения от тях сайт www.greenplanet.uchenici.eu, с който участваха в номинация „Съвременни технологии в услуга на природата“ - „Сайтове“. Ръководители на отбора-шампион са преподавателите по информационни технологии Десислава Жекова и по биология - Кристалина Бороджиева С втора награда е и петокласникът Кристиан Ишков, който участва в номинация „Природата и съдбата на хората” – литературен конкурс „Добри дела“: „Проза“, възрастова група 5 – 8 клас. Той работи под ръководството на преподавателя Юлия Филипова. Никол Дончева от VІа клас бе класирана от авторитетното жури на трето място в номинацията за социално-значими изследователски и проектни работи по екология и грижовно отношение към природните ресурси - резултати от социално-полезна доброволческа дейност на детските и ученически колективи „Природата – безценен дар, един за всички”. Деветокласничката Анна Ефендулова бе отличена с поощтрителна награда в конкурса за рисунки „Зелената планета през погледа на децата”. Анна се подготвя за конкурса под ръководството на преподавателя по изобразително изкуство Силвия Крумова. Специалната награда за Доброволчество и екологична култура бе връчена на целия VІа клас на ЧСУ „Юрий Гагарин“. Конкурсът „Зелена планета 2018“ цели да привлече вниманието на децата и подрастващите върху уникалността на планетата Земя, даряваща живот на всичко живо, а също и върху значението на усвояването на космическото пространство за развитието на науката и съвременните технологии – „Човек – Земя – Космос“. Да развие сътрудничеството на детските колективи в областта на екологията чрез обмяна на опит и провеждане на разнообразна творческа и природоопазваща дейност - „Свят без граници”, да възпита децата от различните страни за толерантно отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие; с принципите на устойчивото развитие, а така също да формира у децата и младежите екологична култура и активна жизнена позиция към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството.  


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар