Цацаров поиска уволнение на двама прокурори и следовател

Главният прокурор Сотир Цацаров внася във Висшия съдебен съвет предложения за налагане на наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ за Петко Минев – прокурор в Районна прокуратура  в Пловдив, за Мария Дамянова – административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура - Девин, и за полковник Светослав Йосифов - следовател  към Военноокръжна прокуратура Пловдив, военноследствен участък Стара Загора. След извършени проверки от прокурори от Специализираното звено „Антикорупция“ в Софийска градска прокуратура и Инспектората на Върховна касационна прокуратура  са установени  допуснати от прокурорите  Минев и Дамянова  и следовател Йосифов нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Обстоятелствата, които дават основание на главния  прокурор да поиска от ВСС  дисциплинарно уволнение, са следните: По отношение на прокурор Петко Минев от Районна прокуратура – Пловдив: Ат. Б. е пълномощник на „Теракс“ ЕООД – фирма, която извършва внос, покупка и продажба на леки автомобили. В края на месец май 2014 г. Ат. Б. взел на лизинг от „Алианц- лизинг“ България лек автомобил м. „Ауди А 7“ с рег. № РВ 50 00 РТ. Узнавайки този факт, прокурор Минев поискал Б. да му предостави автомобила за ползване за неограничено време. Така лизинговите вноски останали за сметка и в тежест на дружеството лизингополучател – „Теракс“ЕООД, а прокурор Петко Минев поел единствено текущите разходи по поддръжка на автомобила. Прокурор Минев ползвал автомобила до започване на проверката  от прокурор от СЗ “Антикорупция“-СГП. Узнавайки за тази проверка, Минев  предприел действия по прехвърляне заплащането на лизинговите вноски от „Теракс“ЕООД в негова тежест, и това се случило на 18.02.2016 г. „Продължителният период на ползване  - от  май 2014 г. до февруари 2016 г. на предоставения му от Атанас Бъбаров лек автомобил, без да заплаща лизинговите вноски, сочи за извършени от прокурор Петко Минев нарушения на принципа на независимост, принципа на почтеност и благоприличие от Кодекса за етично поведение на българските магистрати. С поведението си прокурор Минев е накърнил и престижа на съдебната власт“, се посочва в предложението на главния прокурор. По отношение на прокурор Мария Дамянова – районен прокурор на РП–Девин: На 14.06.2015 г. разследващ полицай от РУП Девин е започнал  разследване за извършено в село Лясково  противозаконно отнемане на моторно превозно средство – лек автомобил „ Ауди 80“ с рег.№ РВ 27 97 НН от  владението на другиго без негово съгласие  с намерение да се ползва, като  автомобилът е бил изоставен на територията на Пловдив - престъпление по чл. 346 ал.2 т.1 от НК. Автомобилът е бил открит изоставен в града. Бил е извършен оглед на местопроизшествие и са били иззети дактилоскопни следи. Същият ден - 14.06.2015 г., прокурор Дамянова е била уведомена за започналото разследване, като й било съобщено, че заподозрян като извършител на престъплението е непълнолетният й син. Дамянова била уведомена, че по този повод ще бъдат снети  писмени обяснения от сина й и неговия съучастник. На 14.06.2015 г. в  във Второ РУП Пловдив в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая са били разпитани Петър Дамянов и Даниел Кайраманов. На 16.06.2015 г. в деловодството на Районна прокуратура – Девин са заведени уведомителното писмо от РУП-Девин за започналото разследване, както и предложение от разследващия полицай за оставяне на противозаконно отнетия автомобил на отговорно пазене на лицето, което го е ползвало, въпреки данните, че той не е негов собственик. В деловодството на РП Девин преписката е заведена като досъдебно производство срещу неизвестен извършител, независимо че към материалите са приложени докладна записка от полицейския служител, снел писмените обяснения от непълнолетните Дамянов и Кайраманов. В Районна прокуратура – Девин работят само двама прокурори – Здравко Делиев  и Мария Дамянова. Прокурор Делиев е бил изключен от системата за електронно разпределение на преписки и дела и така за наблюдаващ прокурор по това досъдебно производство системата за случайно разпределение е определила прокурор Мария Дамянова. В периода 15- 19.06.2015 г. прокурор Делиев бил командирован в друга прокуратура. Въпреки че за прокурор Дамянова е било налице основание за отвод, тя поела ръководството и надзора върху това разследване и в деня на разпределянето на делото - 16.06.2015 г., се произнесла по него, като е разпоредила противозаконно отнетият автомобил да се остави на отговорно пазене на ползвателя на автомобила. Едва на 19.06.2015 г. Дамянова е изпратила досъдебното производство по компетентност на районна прокуратура – Пловдив, тъй като престъплението с изоставянето на автомобила е довършено на територията на Пловдив. Към момента на произнасянето на Дамянова по досъдебното производство – 16.06.2015 г., нейният непълнолетен син не е имал процесуалното качество обвиняем, но знанието й, че той е заподозрян като извършител на престъплението, е налагало да се отведе от ръководството и надзора върху това разследване. „С действията си Мария Дамянова виновно е нарушила правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, правила, произтичащи от принципа на независимост, принципа на безпристрастност  и принципа за почтеност и благоприличие  от Кодекса за етично поведение на българските магистрати“– се посочва в предложението на Сотир Цацаров. По отношение на  полковник Светослав Йосифов - следовател  към Военноокръжна прокуратура Пловдив На 29.02.2016 г., около 18.30 часа, на детска площадка в Стара Загора играели група деца, между които били В. А. на 12 г., Д. Д. на 14 години, И. С. на 10 години и С.  на 11 години. Покрай тях минал 11- годишният син на следовател Йосифов – Б.Й., и между него и момичето възникнало спречкване, при което синът на следователя  отправил обидни и цинични думи към момичето, а то от своя страна го ударило два пъти в областта на лицето с шамар. Малко след този инцидент на мястото, където играели децата, отишъл военният следовател, заедно със сина си. Светослав Йосифов се поинтересувал кое е момичето, ударило сина му, и след като момичето се представило, военният следовател с гневен тон я запитал докога ще тормози сина му, след което посегнал да я удари. В. А. избегнала удара и се опитала да обясни постъпката си, но Йосифов я хванал за ръкава и започнал да я дърпа и бута напред- назад, а след това започнал да я дърпа и за косата. След това полковник Йосифов  със заплашителен тон започнал да  разпитва останалите деца как се казват, в кое училище учат, на колко години са, като в същото време ги снимал с личния си телефон.  Едно от децата - Д. Д, му казало, че не го познава и няма да му отговори. Недоволен от поведението му, полковник Йосифов хванал Д.Д. за дрехите и ритайки го по краката с коляно, го избутал до беседката, където с юмрук му нанесъл три- четири удара в областта на лицето. След това полковник Йосифов си тръгнал, заедно със сина си. Установено е, че полковник Йосифов се е държал грубо и с пристигналия на място полицейски патрул. При проверката са събрани достатъчно данни за това, че на 29.02.2016 г., около 18.30 ч., Стара Загора, полковник Светослав Йосифов е нанесъл четири удара с юмрук в областта на устата на Д. Д., в резултат на което е причинил на последния лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК, която се е изразила в причиняване на болки и страдания без разстройство на здравето, както и че на същата дата, час и място, полковник Йосифов нанесъл удари на В. А. , в резултат на които й причинил лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК, изразяваща се в причиняване на болки и страдания. С постановление на 12.03.2016 г. на Военноапелативна прокуратура е отказано образуване на досъдебно производство, тъй като и двете престъпления, извършени от следовател Йосифов, са от частен характер и в тези случаи  наказателно преследване може да бъде възбудено по тъжба на пострадалите до съответния Районен съд. С действията си обаче по отношение на  14-годишния Д. Д и 12-годишната В. А., извършени в присъствието на група малолетни деца, полковник Светослав  Йосифов  не е спазил установените в Кодекса за етично поведение на българските магистрати правила за етично поведение, произтичащи от принципа за вежливост и толерантност и от принципа за почтеност и благоприличие. С действията си магистратът е създал и предпоставки за формиране на негативно отношение към съдебната власт и накърняване на престижа й.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар