Топят се делата за несъстоятелност, знак за стабилизиране на икономиката

50 са били водените във Варненския окръжен съд  новообразувани дела по несъстоятелност на дружества през 2015 г., съобщи ръководителят на търговското отделение съдия Мария Терзийска. Илюстрация за тенденцията към намаляване на този вид производства е, че през 2014 г. те са били 64, а през 2013 г. – 107. Според анализа на съда причината е тенденцията към стабилизиране на икономиката на Варна и региона. Делът на паричните вземания между търговците е редуциран, фирмите не поемат рискове, банките внимават при отпускане на кредити за бизнеса, каза съдия Терзийска. По правило в търговското отделение на съда се разглеждат облигационни искове и дружествени спорове с голяма фактическа и правна сложност и със солиден материален интерес. През 2015 г. облигационните производства са били 266, делата за спорове между фирми - 206. Качеството на работата си съдиите от търговското отделение илюстрираха с цифра – само 5 процента от решенията на съставите са им били отменени през изтеклата година


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар