Такса смет във Варна няма да се увеличава през 2019 година

Увеличение на такса смет през 2019 г. във Варна няма да има. Това съобщи Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет” в Община Варна, на днешното заседание на ПК „Благоустойство и комунални дейности“.  Таксата за жилищни имоти, която е сред най-ниските в страната, остава 0,98 промила от данъчната оценка.30,5 млн. лева от общинския бюджет са предвидени за почистване на Варна през 2019 г. Предложеният от кмета проект на план-сметка „Чистота“ беше гласуван от членовете на комисията. На днешното заседание стана ясно, че очакваните приходи от такса битови отпадъци за 2019 г. са в размер на 28 млн. лева. Около 1,5 млн. лева се предвижда да влязат в хазната от отчисления от РИОСВ-Варна. Очакваният преходен остатък от такса битови отпадъци към края на декември 2018 г. е 1 млн. лева. Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е почти същият като през 2018 г. и е в размер на 9 млн. и 159 хил. лв. За обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци са предвидени 11 млн. и 176 хил. лева, а за почистване и поддържане на чистотата на обществените места – близо 10 млн. и 165 хил. лева. Около 800 хил. лева повече спрямо миналата година са средствата за ръчно и механизирано чистене на улични платна, спирки, площади, междублокови пространства, но според съветници заделените близо 6,1 млн. лева не са достатъчни за постигане на по-високи екологични резултати. По време на заседанието бяха дадени примери с Пловдив и Бургас, където за почистване на обществени площи се падат по съответно 27 лв. и 21 лв. на жител, а във Варна – 11 лв. Затова вероятно ще бъде внесено предложение за увеличение на средствата по това перо.Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар