Стопихме се с 48 000 души за година

Населението на страната продължава да намалява и застарява. През 2015 година българите са намалели с 48 418 души. Това сочат данните на Националния статистически институт, съобщи Дарик.

Други тенденции през изминалата година са задълбочаване на дисбаланса в териториалното разпределение на населението.

Родените деца през миналата година намаляват с 2.4 % спрямо 2014-а. Средният брой деца, които би родила жена във фертилна възраст, е недостатъчен за възпроизводство на населението.

Статистиката отчита и положителни тенденции като намаляване на детската смъртност. В сравнение с 2014-та броят на браковете за миналата година нараства, а разводите намаляват.

Към 31 декември 2015 г. на територията на България пребивават е 7 153 784 души. Тези данни представи директорът на дирекция "Демографска и социална статистика" в НСИ Магдалена Костова.

Според статистиката през миналата година населението продължава да намалява и застарява. "Населението намаля в с 48 414 души или 0.7 на сто в сравнение с предходната година. Освен намаляването на населението, другият характерен момент е застаряването. Населението на 65 и повече години нараства през 2015 година и вече и 20.4 процента. Средната възраст на населението също нараства до 43.3 години. Населението в трудоспособна възраст намалява с 54 000 души и делът му е 60.8 процента", посочи Костова.

Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Половината население на страната 49.8 процента е съсредоточено в Югозападния район на страната. Областта с най-малко население е Видин - 91 235 души, а най-много е то в столицата - 1 319 804 души. Костова илюстрира разликата между северозападната област и София, като каза, че на цялата територия на Видинска област живеят по-малко хора, отколкото в столичния квартал "Люлин".

Като положителни тенденции от НСИ отчитат намаляването на детската смъртност. Раждаемостта се задържа на нивата от последните години. Родили са се 65 950 деца през 2015 година, като те намаляват с 2.4 на сто в сравнение с предходните дванадесет месеца. Средният брой деца, които жена във фертилна възраст би родила, е средно 1.53 и това е недостатъчно за възпроизводство на населението.

В сравнение с 2014-та през 2015-та браковете се увеличават с 3124, а разводите намаляват със 101. Предпочитаните дестинации от напускащите страната българи са Германия, Обединеното кралство и Испания. Най-много идващи у нас се наблюдават от Турция, Сирия и Русия.
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар