Срещи със студенти в Районен съд - Варна под надслов "Правото в действие"

От началото на есента Районен съд – Варна активизира практиката си за срещи със студенти от различни неюридически специалности по образователен проект „Правото в действие", съобщават от пресцентъра на съда. Проектът е плод на съвместна партньорска инициатива с  Икономическия университет от 2017 г., в която доброволно и напълно безвъзмездно се включват  съдии и съдебни служители. Всяка седмица  групи студенти от различни курсове и специалности, бакалавърски или магистърски програми, изучаващи определени правни дисциплини, влизат в съдебните зали на Районен съд – Варна да наблюдават организацията и воденето на публични съдебни процеси. Особено интензивно през месеците октомври и ноември студентите проследяват насрочени граждански дела в Районен съд – Варна и по-специално - разглеждани в открити заседания казуси относно искове по Семейния кодекс и по Кодекса на труда, имотни делби, описи на наследство, искове за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижими имоти и други. Отделно, четирима съдии – Галя Алексиева, Деница Добрева, Любомир Нинов и Михаил Михайлов от „Гражданско отделение“ на съда, се включиха в организирани тематични практически занятия и дискусии със студенти. Всички тези прояви, с домакинството на Районен съд – Варна, се правят с цел студентите от неюридически специалности да могат да добият по-адекватна представа как отделни житейски правни казуси се развиват - от постъпването им в съда, през деловодството, бюрото на магистрата, до същинския процес в съдебната зала. Нови тематични срещи и практически дискусии, приоритетно ориентирани към студенти II и III курс от специалност „Съдебна администрация“ на Икономическия университет, са планирани до края на годината.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар