След проверка на Апелативната прокуратура – Варна: Спешни ремонти на опасни въжени мостове

Контролната проверка по указание на Върховната административна прокуратура за състоянието на въжените мостове, по която работиха прокурорите в обхвата на Апелативната прокуратура във Варна, установи, че сред тях има опасни. Направени са предписания за премахване на някои от тях, забрана за преминаването по други и започване на спешни ремонтни дейности – при трети. На територията на Варненска област и четирите въжени моста са в добро състояние и са безопасни за преминаващите по тях. В Добричка област съществува само един въжен мост,  който се намира близо до стадиона на село Оброчище. При движение по него са установени отклонения и е изготвено предложение до кмета на община Балчик за отстраняване на проблема. От съществуващите седем въжени моста на територията на Шуменска област четири се намират в община Смядово. Те са в лошо техническо състояние и са опасни за пешеходците, не е изяснена също и собствеността им. Разпоредено е било на областния управител и на кмета на Смядово да предприемат действия за обезопасяване на опасните въжени мостове. От съществуващите осем въжени моста в Търговищка област за три са предприети мерки за налагане забрана за преминаване и спешни ремонтни дейности. След извършената проверка за опасен е обявен въженият мост над река Батова в землището на село Веселиново, който ще бъде премахнат. За спешен ремонт е обявен мостът над река Камчия в землището на село Черни връх. Над моста над река Герила във Върбица ще бъде поставена табела, която ще указва на преминаващите носимоспособността и възможния брой на едновременно преминаващите по него. Снимка trafficnews.bg


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар