„Семейни правоотношения“ – тема на поредната среща на съдия от ОС – Русе с ученици

На 20-ти февруари учениците от ІХа и ІХб клас на Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе посрещнаха съдия Аглика Гавраилова от Окръжен съд – Русе, която им представи темата „Семейни правоотношения“. Това беше поредна лекция на съдия от Русенския окръжен съд в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която цели обогатяване познанията на подрастващите за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност, повишаване степента на спазване на законите. В рамките на един учебен час магистратът запозна младежите със специфичните правопораждащи семейните правоотношения юридически факти – брак, родство и осиновяване, обяснявайки подробно за всеки един поотделно. Съдия Гавраилова разясни и какви са били те в миналото и различията спрямо днес действащите семейноправни нормативни актове. Като пример тя даде осиновяванията, които до 1950 г. са били публични, т.е. са били публикувани във вестник „Известия“ /предшественика на Държавен вестник/. Към настоящия момент лице, което разгласи тайната на осиновяването с намерение да причини вредни последици на осиновения или осиновителите, носи наказателна отговорност. Засегнати бяха и въпросите при кои случаи се изслушва дете в съдебен процес и при какви обстоятелства това става в т.нар. „синя стая“. Учениците научиха, че районният съд е компетентен да реши при кого ще живее детето след развода, ако родителите не могат да се разберат, а за да бъде изслушано детето от съда, то трябва да има навършени 10 години. Като организатор на регионалните обучения на Националния институт по правосъдието от 12 години съдия Гавраилова има умения в организирането и провеждането на обучения. Това си пролича и в днешната лекция, за която се беше подготвила много добре. За онагледяване на темата, тя беше подготвила кратки откъси от два филма: българския „Два диоптъра далекогледство“ и американския „Крамър срещу Крамър“. Чрез тях показа на учениците в първия случай отношенията в семейството, а във втория - развод между родителите и борбата им при кого да остане детето след развода. На финала младежите бяха почерпени с бонбони и всеки от тях получи Конституция на Р България и брошура, представяща Образователната програма – част от печатните материали, отпечатани и предоставени от Висшия съдебен съвет за целите на инициативата.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар