РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ НА РУСЕНСКИЯ МИТРОПОЛИТ НАУМ

„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение“ (Лука 2:14) Възлюбени в Господа чеда на св. ни Църква, Прославата, с която ангелското войнство възвестява Раждането на Богомладенеца, отново тържествува помежду ни, стопляйки нашите сърца с радостното удивление на всички, удостоили се, в този свят ден, да чуят нечуваното и да съзрат невижданото, ставайки съпричастни на въчовечаването на Божия Син. Защото сме свидетели как Този, Който е Син и Слово на Отца и „чрез Когото всичко е станало“ (Символ на вярата, 2), днес възприема пълнотата на човешката природа и влиза в света на човеците. И се ражда като Човек, и заживява сред нас, свидетелствайки за Божието благоволение към човека. Благоволение и мир, към които вече ще са призвани и самите човеци, в своите взаимни отношения и в отношенията си с Небето, понеже затова дойде Христос: „за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни в пътя на мира“ (Лука 1:79). Просветени от Него, от светлината, която „в мрака свети и мракът я не обзе“ (Иоан 1:4), ние повече не ще ходим в тъмнина, понеже сме „чеда на светлината“ (Еф. 5:8); чеда на нашия Небесен Отец, от които Той очаква „да отхвърлим… делата на мрака и да наденем оръжието на светлината“ (Рим. 13:12). Да бъдем достойни миротворци и вестители на Неговата свята воля за спасението на света и верни Господни свидетели, във всяко време и на всяко място. Тогава и радостта ни от посрещането на раждащия се днес Богомладенец ще бъде пълна, и ще поискаме да Му сторим място в нашите сърца, позволявайки Му да ни преобрази и да насочи стъпките ни по верния път към Царството Божие, което „Бог е приготвил за ония, които Го обичат“ (1 Кор. 2:9). Нека светлият празник на пресветлото Христово Рождество бъде за всеки от нас повод за неподправена радост и за още по-дълбоко осъзнаване на собствената ни християнска и църковна идентичност, за богоподражателна любов в оделотворяване на християнското ни призвание. Нека донесеният от Богомладенеца мир бъде винаги с нас – в храмовете и домовете ни, но най-вече в нашите сърца, защото, както казва Сам Спасителят, „добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро“ (Мат. 12:35). Нека светлината на Христовото Рождество да сгрява душите ни и да просветлява мислите ни, за да бъдем верни Божии следовници и подражатели, защото днес Той се ражда заради нас и заради нашето спасение, за „да подири и спаси погиналото“ (Мат. 18:11). Благодатта, мирът и спасението на раждащия се днес Богомладенец, и общението в Светия Дух бъдат с всички нас, амин! Честито Рождество Христово!


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар