При изключителен интерес премина Денят на отворените врати в Окръжен съд - Русе

На 24-ти октомври 2019 г. Окръжен съд – Русе отвори врати за всички желаещи да се запознаят отблизо с дейността на институцията. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет (ВСС) за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“. Денят на отворените врати в Окръжен съд – Русе за четвърта поредна година стартира с участието на студенти от Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев“, подготвени от гл.ас.д-р Доротея Димова. Те бяха предварително запознати с казус, който реално е разгледан преди няколко години от съдия Николинка Чокоева и имаха за задача да изготвят искова молба, отговор на исковата молба и отговор от третото лице-помагач. Благодарение на отличната си теоретична подготовка, се бяха справили много добре и с тази задача и прочетоха написаните от тях документи, за да запознаят множеството присъстващи в залата с този казус. Едва след това заеха съответните им места в съдебната зала и пресъздадоха съдебното заседание, разпитвайки един „свидетел“ и едно „вещо лице“. Съдия Чокоева ги поздрави за блестящото им представяне и им връчи грамоти, календари и химикали. Втората половина на деня започна с награждаването на победителите от обявения преди месец конкурс за ученическо есе за ученици от VІІІ до ХІІ клас от област Русе. Съдия Аглика Гавраилова и съдия Антоанета Атанасова изразиха задоволството си от не малкия брой на младежите, отделили от ценното си време да пишат по темата „Законът и справедливостта“. Съдия Гавраилова отбеляза колко дълбоко са вникнали в материята, цитирали са мисли на философи и то съвсем на място, а също така са изразили и личното си отношение, което беше част от условията, на които трябва да отговаря есето. Съдия Атанасова, от своя страна, разкри колко трудно е било за комисията да излъчи победител предвид високия стил на всички творби и затова награди /календар и химикал с логото на Окръжен съд – Русе/ получиха всички автори. Есето, класирано на първо място, беше на Мелиса Замфирова от МГ „Баба Тонка“ гр. Русе и получи ваучер за книги на стойност 50 лв. и грамота. Анабела Цанкова от НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ гр. Русе и Димитър Петков от ПГИУ „Елиас Канети“ гр. Русе получиха поощрителни награди – ваучери на стойност по 20 лв. за книги и грамоти. По традиция победителят прочете есето си пред всички присъстващи. Кулминацията на деня беше симулативния наказателен процес по приказка за Хитър Петър, разигран от шестокласници на МГ „Баба Тонка“ гр. Русе. Изключителен колорит внасяше облеклото на участниците в процеса - самият Хитър Петър, свидетелите и подсъдимият бяха облечени в народни носии, магистратите – в тоги, а охранителят – с полицейска униформа. Преди да започне процеса, „адвокатът“ прочете приказката, за да запознае публиката с казуса. Така всички присъстващи научиха за изключително тежкото престъпление отвличане в условията на опасен рецидив, което е извършил Бирникът спрямо Хитър Петър, завързвайки го за дърво. След това „съдът“ в разширен състав от двама съдии и трима съдебни заседатели разгледа делото и след оттегляне на тайно съвещание се произнесе с присъда – виновен, като му наложи наказание лишаване от свобода за срок от десет години при първоначален строг режим. Веднага след това съдия Росица Радославова от наказателното отделение на Окръжен съд - Русе поднесе своите адмирации към участниците за отличното им представяне и отдадеността им при провеждането на симулативния процес, като сподели изненадата си колко детайлно учениците са успели да вникнат в ролите и да пресъздадат атмосферата на едно напълно реално съдебно заседание. Тя ги награди с грамоти, календари и химикали с инициалите на ОС – Русе, а на госпожа Миглена Дамянова връчи благодарствен адрес към директора на гимназията и всички учители, дали своя принос в подготовката на младежите. През целия ден гражданите имаха възможността да присъстват в съдебна зала и да наблюдават заседанията по насрочените за деня съдебни дела. Чрез инициативата „Ден на отворените врати“ Окръжен съд - Русе цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар