Престъпления против личността разясняваше на ученици съдия от Окръжен съд - Русе

Девети Д и десети Б клас от Математическата гимназия в гр. Русе се срещнаха с окръжен съдия Татяна Черкезова, която представи пред тях темата за престъпленията против личността. Срещата се осъществи в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която за трета поредна година МГ „Баба Тонка“ гр. Русе е училище-партньор на Окръжен съд – Русе. В рамките на един учебен час съдийката запозна учениците с престъпленията, поместени в Глава втора на Наказателния кодекс на Република България, като очерта основните характеристики на всяко едно тях. Така младежите на достъпен език научиха какво законът определя като „убийство“, „телесна повреда“, „злепоставяне“, „отвличане“, „противозаконно лишаване от свобода“, „принуда“, „обида“, „клевета“, „изнасилване“, „блудство“. Съдия Черкезова даваше примери от практиката на съда, за да разберат учениците основните характеристики на разглежданите престъпления, както и разликите между тях. Магистратът очерта разликата и между умишлените и непредпазливите деяния и значението им от гледна точка на закона. Учениците разбраха, че законодателят е предвидил и квалифицирани състави за някои видове престъпления, които се наказват по-тежко, както и привилегировани състави, при които деецът се наказва по-леко. Младежите изслушаха с огромен интерес как е разкрито едно убийство от близкото минало, делото за което е било разгледано именно от съдия Черкезова. Процесът на събиране на доказателства е труден и дълъг, а в случая завалелият сняг и останалите по него стъпки от извършителя спомагат за разплитане на казуса. На финала всеки ученик получи удостоверение от Висшия съдебен съвет за участие в Образователната програма, както и брошура, представяща правата и задълженията на лицата свидетели и жертви на престъпление.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар