Представители на Клуб „Младежки парламент” в Русе ще участват в симулиран наказателен процес

На 13-ти февруари група гимназисти гостуваха в една от съдебните зали на Русенската съдебна палата, където протече подготовката им за участие в симулиран процес. С тях се срещна съдията в Наказателно отделение на Окръжен съд – Русе Росица Радославова. Поради големия брой желаещи ученици да бъдат част от събитието, магистратът беше подбрал реално дело от близкото минало, по което е била докладчик, с много страни, свидетели и вещи лица. В началото на срещата съдия Радославова запозна гостите с работата на съдията и с правилата и реда, по който протича съдебното заседание по наказателните дела, събирането на доказателствата, разпита на свидетелите, постановяването на присъдата, като им даде общи насоки във връзка с подготовката им за пресъздаването на симулирания процес. Разказа им и за ролята и правомощията на прокурора, както в досъдебната, така и в съдебната фаза на наказателния процес, правата и задълженията на обвиняемия (подсъдимия), ролята на защитника. След това бяха разпределени ролите (подсъдими, съдии и съдебни заседатели, прокурори, защитници, свидетели, вещи лица и дори съдебна охрана). Всеки ученик беше въодушевен от новите си функции и затова заваляха конкретни въпроси, на които съдия Радославова отговаряше изчерпателно и на достъпен за младежите език. На финала беше определена и датата за симулирания процес – 27.02.2019 г., достатъчно дълъг срок, за да могат участниците да се подготвят добре за ролите си. Целта на инициативата е обогатяване познанията на младите хора относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България и формирането на правна грамотност и култура.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар