Преброиха мързеливците в България, ето колко са те

Около 410 000 българи на възраст между 15 и 64 години нито учат, нито работят. Това сочат данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на годината.

Разчетите на НСИ показват, че икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 051 400 и представляват 26.3% от населението в същата възрастова група (23.0% от мъжете и 29.6% от жените).

39.1% от тях обаче не работят, защото в момента са в процес на образование или обучение.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 43 600, или 4.1% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. Това са хора, които дори и не търсят работа.

Коефициентът на безработица за първите три месеца на 2023 е 4.4%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 1.4 процентни пункта.

http://blitz.bg
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар