Празни приказки: Социалният министър не убеди майките на деца с увреждания, че системата ще бъде променена

Сайт на Гражданско движение "ДНЕС" Социалният министър Бисер Петков се срещна с майки на деца с увреждания във Варна. Жените живеят в палатков лагер в центъра на града в подкрепа на майките в столицата, които призовават за спешни реформи в системата. Повод за срещата станаха предложенията за промени в Закона за личната помощ. Петков поиска да научи за проблемите им и да обсъдят промените в Закона за личната помощ. "Считате ли, че това е нещото, което ще реши проблемите ви, защото ние като министерство не сме загърбили проблема и от февруари на практика работим по подготовка на закон за хората с увреждания, който да реши на всички хора с увреждания проблемите.", попита Бисер Петков. "Имаме такава крещяща нужда от някаква стъпка, защото хората, които са с най-тежки увреждания след 18 години са в най-тежко положение. Те са оставени да вегетират. Това е геноцид.", каза Диана Димитрова. Исканите от майките промени в Закона за личната помощ предвиждат след индивидуална оценка да се полагат до 330 часа помощ месечно. "Нашите разчети показват, че това изисква много голям ресурс, който се опасявам, че обществото като цяло няма да възприеме.", уклончиво каза Бисер Петков. "Направете пет услуги, направете десет, двайсет работещи. От там ще дойдат парите. В момента ние обслужваме системата, а бихме искали тя да ни подкрепя и да ни помага.", предложи една от майките. Като цяло срещата на социалния министър с хората в палатковия лагер не отговори на нито един въпрос. Майките на деца с увреждания изразиха съмнение, че всичко предприето от държавата ще си остане само на думи и хартия и няма да се усетят реални резултати и помощ.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар