Правата и задълженията на непълнолетните дискутираха съдия и ученици в Русе

Две паралелки деветокласници и техният преподавател г-жа М. Дамянова посрещнаха съдия Татяна Черкезова от Окръжен съд – Русе в Математическа гимназия „Баба Тонка“ на 10.01.2019 г. Съдия Черкезова запозна учениците с правата и задълженията на българските граждани и в частност непълнолетните такива, със съдебните процедури с участие на деца и правата им в тези процедури. Разказа им и за т.нар. „сини стаи“, в които се провеждат разпитите на децата с цел да се защитят правата им. За да обясни необходимостта от „синята стая“, съдията даде пример от практиката си, когато все още не е имало такава стая, а разпитът на дете по конкретно дело е трябвало да се проведе в съдебната зала, се е наложило съдия и прокурор да съблекат тогите си и да седнат на пейката до детето, за да го предразположат да разкаже случилото се. Голяма част от срещата беше посветена на наказателната отговорност на непълнолетните лица и специалния наказателноправен режим, който се прилага по отношение на тях. Съдия Черкезова изброи мерките за неотклонение и видовете наказания, които могат да бъдат налагани на непълнолетните, видовете мерки за възпитателно въздействие по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и обясни реда, по който протичат делата за престъпления, извършени от непълнолетни. По време на срещата, а дори и след края й, учениците отправиха множество въпроси, на които съдията отговори подробно, задоволявайки любопитството на младежите по темата. На финала магистратът обърна специално внимание на основното задължение, което имат децата, а именно, че дължат уважение на възрастните хора като цяло и в частност на родителите си и учителите си. Очевидно думите бяха докоснали учениците, защото те я изпратиха с бурни аплодисменти.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар