Пасхално послание на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан

Всечестни отци, скъпи представители на монашеството, обичани господа братя и сестри-чеда на Варненската и великопреславска епархия, Христос Воскресе! Възкръсналият Христос да пази всички нас! Радостта от Възкресението никога да не ни напуска! Без възкресението на мъртвите всичко, което става на земята в човешкия свят, губи смисъл. Ако човек умира, в смисъл „връща се в нищото", което е бил преди появяването си в света, то защо и за какво е всичко? Св. Симеон Нови Богослов в едно от своите слова за Възкресение казва, че щом Църквата пее „Като видяхме Христовото Възкресение", това значи, че можем действително да го видим, т.е. да го преживеем, да бъдем уверени в него. Ето това Ви пожелаваме сега в тези светли дни. Чрез Възкресението на Иисус Христос за нас е дарена победата (1 Кор. 15: 57). Какво означава тази победа? Всяка победа предполага борба и възможност за поражение. Цялата човешка история е изпълнена с борба и тя присъства в живота на всеки човек. Борбата между Бога и дявола, между светлината и тъмнината, между доброто и злото е основният конфликт в човешката история и тази борба се осъществява не на полето на сражението, а в човешкото сърце, защото Словото Божие ни казва, че „от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули" (Мат. 15: 19). Злото, което съществува в обкръжаващия ни свят, произхожда от самите нас. То се ражда в човешките души и ако не бъде потушено в тях, чрез дела се излива в света. Злата мисъл или извършеното от човека зло се нарича грях. Именно грехът е причина за разпада и противоборството между хората, а следователно и за техните страдания и мъки. Победата, която донесе на човеците Господ Иисус Христос, е победа над греха, над злото и над дявола. В навечерието на кръстната Си смърт Той предупреждава Своите ученици да не се боят от злия свят, който ще ги преследва с ненавист: „Дерзайте: Аз победих света" (Йоан 16: 33). Тези думи на Спасителя за нас означават следното: не бойте се от злото, защото Господ го победи. Тази велика победа на Христос се извърши чрез Неговото Възкресение от мъртвите. Злото не само въстана срещу Иисус, не само противоборства на Неговите слова и дела, но и Го умъртви на кръста. Кръстнaта смърт на Спасителя беше видимо тържество над злото и ако след тази смърт не последва Възкресението, то това щеше да означава победа на злото над доброто, защото на Кръста бе разпнат не обикновен човек, но Източникът на доброто – Въплътилият се Бог. Възкресението на умъртвения на Кръста Богочовек означава, че злото не е способно да погуби доброто, защото дявола не може да победи Бога. От това следва особено важен извод: Пасхата, Възкресението Христово е най-важното събитие в човешката история, защото свидетелства за истината, която има изключително голямо значение за живота на човека и за съществуването на света. Смисълът на тази истина е това – че злото по своята природа не може да тържествува вечно, че то е наказуемо и неговото поражение е предопределено, както е предопределена и победата на доброто. Нека ни помогне Господ, за да творим добро и правда в нашия личен, семеен и обществен живот, и по този начин ще станем съучастници на победата, която донесе в света Възкръсналият Спасител. Обични в Господа братя и сестри, тази година Пасхата Христова ще бъде обгърната в тихост. Много от нашите съграждани ще останат по домовете си. Това се наложи в резултат на вредоносното влияние на една заразна болест, наречена COVID-19. Сега не е време за егоизъм, както и не е момент за безразличие, много от нас са призовани да помогнат на болните и страдащите. Днешното време не е време за противопоставяне и за разделение. Ние трябва да се обединим във вършенето на добро и да си помагаме. В този момент ние не забравяме и нашите скъпи лекари, които са на предни позиции в борбата с болестта. Ние духовно и молитвено подкрепяме ръководството на държавата и всички институции, които помагат и защитават населението от коронавируса. Не забравяме българската полиция, военните, всички медицински служители и всички дарители, спомоществователи и ктитори, не забравяме и скъпото ни свещенство и монашество. Имаме благата увереност, че чрез Възкресението Христово нашата скръб ще се превърне в радост. Празникът на светлата Пасха, празникът на празниците особено отчетливо ни открива пътя, показан от Христос – път, водещ чрез кръст към възкресение. Сам Христос премина този път: от унижение – към слава, от смърт – към Възкресение. Днес ние сме в унижение чрез тази болест, но утре вярваме, че със силата Божия и обединените усилия на нашия мил народ ще може да се вдигнем към нов живот и като се опрем на нашата спасителна православна вяра, която изповядваме всеки път, когато провъзгласяме великата и спасителна пасхална вест „Христос Воскресе!", ще имаме убедеността, че благодатта на Възкръсналия Христос ще разсее вредоносното поветрие на болестта. Воистину Воскресе Христос! Амин!


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар