От есента банките ще трябва да свалят таксите за основни услуги

От есента на банките ще се наложи да намалят таксите, които събират за някои основни услуги. Това предвиждат промени в Закона за платежните инструменти, подготвени от Министерството на финансите. Те въвеждат в закона директива на Европейския съюз, която се изисква да бъде приложена до 18 септември, пише ДНЕВНИК.

В текстовете на проекта, публикуван на интернет страницата на министерството, се предвижда за услуги като внасяне, теглене, откриване и закриване на сметка, таксите да са нулеви или приемливи. Последното означава да са съобразени с нивото на заплащане в страната и да са под средните за останалите услуги на съответната банка.

Новите текстове предвиждат и поне веднъж годишно банките да се отчитат на клиентите си за това какви такси и по каква причина са им наложили. Посочва се и, че ако е приложимо, финансовите институции трябва да дават и годишно информация за лихвените проценти за овърдрафт по платежната сметка, кредитен лихвен процент по платежната сметка и общия размер на натрупаната лихва за съответния период за услугите, свързани с платежна сметка. Форматът на този отчет пред клиентите ще бъде определен с наредба на БНБ.

С Наредба на централната банка трябва да се определят и изискванията към предстоящата да бъде създадена от БНБ интернет страница, която да предоставя възможност на потребителите по обективни критерии да сравняват таксите на банките за съответните услуги.

С промените се въвежда и правото да откриват разплащателни сметки за основни операции хора, които нямат постоянен адрес, такива, търсещи международна закрила и др.

С промените се дава още право частните съдебни изпълнители да имат достъп до регистъра на банковите сметки.

В текстовете е записано още, че отговарящият за банковия надзор в БНБ може да предлага при определени обстоютелства промени в управителния съвет на банките, включително и на изпълнителните директори.
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар