"Още, майко, еднооки водят слепи..."

"Още, майко, еднооки водят слепи...", Емил Рупел   МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ 2,5 000 000 българи - работите извън България.

Посвещавам този стих на българските емигранти, прогонени от продажните български политици да работят извън България. Боли ме за вас. Дори да казвате, че сте добре.

Гълъбина Митева

ОСТАВЯМЕ ТЕ, МАЙКО... ВСЯКА ЕСЕН. И мен ме вяха чужди ветрове... Ти плачеше в душата. Като песен... Такава... Дето все назад зове.

Българийо! Едничка под небето! Ти, земно кътче - от неземен Рай... Ти, мъко черна... Пареща в сърцето на всеки българин - навън ратай...

Виж! - Те се връщат, майко! Всяка пролет! И коленичат мълком във пръстта... А аз съм тук, Родино! И се моля за твоите изстрадали чеда.

Но те се връщат, майко! Всяко лято... За да целунат майчини ръце... Пристигат бедни. Тръгват си - богати! - Със тебе, в натежалото сърце...

Бъди им светлина, Родино мила! Бъди за българите дом. И хляб. Бъди им знаме! И кураж! И сила!

Днес, майко... еднооки водят сляп.

Днес, майко... еднооки политици затриват твоя свят, и сляп народ! И те се пръснаха - Безкрили Птици - по чуждите земи - да дирят плод...

Върни ги, майчице! Със любовта си. Бъди им светлина във този мрак! Та българско огнище - да не гасне! Студен - да не замръква бащин праг.

И - запустели ниви, и градини - за БЪЛГАРСКИ ДЕЦА - да раждат хляб! Продаваме те майчице... Прости ни! Днес... още! ЕДНООКИ ВОДЯТ СЛЯП! (народ)

ГЪЛЪБИНА МИТЕВА




Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар