Обявен е конкурс за 117 вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите

Със заповед на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на конкурс за 117 вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите (СКС) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Те са за военните формирования в Бургас (52), Горна Малина (36), София (25), Банкя (2), Козарско (2). Вакантни длъжности има за шофьори, телефонни техници, радиотехници, администратор на мрежи и операционни системи, механик-водач и други. Конкурсът ще се проведе по график във военните формирования от 27 до 31 януари 2020 г. Той включва тест за проверка на общата култура (100 въпроса), изпит за определяне на физическата годност и събеседване с кандидатите. Изпитът за определяне на физическата годност е по нормативи и се състои от бягане „Совалка” 10х10 метра; крос 1000 метра; брой коремни преси и брой лицеви опори за 90 секунди. Кандидатите за вакантните длъжности подават заявление до командира/началника на съответното военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 23 декември 2019 г. Кандидатите за войници, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключване на договора за военна служба не са навършили 28 години. Изключение се допуска за кандидати, отговарящи на следните условия: изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба); кандидатстват за заемане на длъжност не по-късно от 10 години след освобождаване от военна служба; не са освободени по дисциплинарен ред; не са навършили 41 години към датата на сключване на договора. *** Информационни материали за длъжностите има в окръжията по местоживеене, общините, бюрата по труда и военните клубове. Информацията е публикувана на сайтовете на Министерството на отбраната, ЦВО (www.comd.bg), както и на сайтовете на областните и общинските администрации. За информация може да използвате и единния телефонен номер 0700 20 407. Въпроси може да бъдат задавани и по време на информационните борси в страната, организирани в рамките на кампанията „Бъди войник“.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар