НОИ напомня: Без опашки за заявления за безработица, може и онлайн

Подаването на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица може да бъде извършено и по електронен път. Това напомнят от Националният осигурителен институт (НОИ), цитирани от Дарик. Регистрацията става чрез електронната административна услуга, която е достъпна на интернет страницата на институцията чрез електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ. Онлайн услугата „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а от КСО“ е на разположение на потребителите на услуги на НОИ още от средата на 2017 г. Тя дава възможност всяко осигурено лице, което има право на такова обезщетение, да подаде необходимите документи без да посещава офис на институцията. Персонален идентификационен код на НОИ се издава във всяко едно от териториалните поделения на НОИ. Издаването му се извършва за няколко минути срещу представяне на лична карта. Чрез него лицата получават достъп до голям брой е-услуги – електронни справки, административни услуги и др.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар