Над 400 000 българи живеят в Германия, 350 000 - в Турция, 300 000 - в САЩ

Най-много български граждани живеят в Германия - 416 000. Данните са на Министерството на външните работи на България за българите в чужбина, които са изпратени до сайта eurochicago.com, съобщава Дарик. В Турция живеят 350 000 българи, в САЩ - 300 000, в Гърция - също 300 000, в Испания - 250 000, във Великобритания - 200 000, в Италия - 120 000, в Канада - 70 000, в Австрия - 35 000, в Молдова - 31 000, в Кипър - 25 000, в Чехия - също 25 000, в Южна Африка - 20 000, в Швейцария - 12 000, в Норвегия - 7 000, в ОАЕ - също 7000, в Малта - 6000, в Полша - 4000, в Йордания - 1000 и пр. За Франция числото е 60 000-80 000, за Австралия - 10 000-15 000, за Нова Зеландия - 3000-5000. Ако сравним новополучените данни с данните отпреди седем години (след предишното запитване до МВнР), ще видим, че през 2011 г. броят на българските граждани в Германия е бил само 74 869, а сега числото е над 400 000 и това е доста повече от САЩ, Гърция и Испания. За 2011 г. данните за Великобритания са 100 000 български граждани, за Франция - 30 хиляди, данните за Турция - 500 000. Българските граждани във Великобритания са се увеличили за 7 години със 100 000, тези във Франция с 30-50 000, а тези в Турция са намалели със 150 000. Данните за САЩ, за Гърция и за Испания са същите, както сега. Излиза, че за седем години няма никакви промени в броя на българските граждани в тези страни, което едва ли е така, се констатира в съобщението на eurochicago.com.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар