Над 100 000 безпартийни се обединиха във Фейсбук

  Само за няколко месеца групата във Фейсбук БЕЗ партии и политици обедини над 100 000 човека, което я направи една от най-големите български групи в социалната мрежа. Участниците в групата не харесват сегашното устройство на обществото и се борят за промяна.

Кои са БЕЗ партии и политици?

Ние сме всички тези, които осъзнават че от социалното устройство на обществото, зависи хармоничното развитие на човека. Всички тези, които създават благата – духовни и материални, но никога не са определяли живота на Земята, пътя на човечеството. Дойде време да се вземем в ръце! Ние сме група ентусиасти, вярващи в едно ново социално устройство, което ще промени света! Ние отричаме лидерството, защото творческия дух не може да се направлява дори и от най-прогресивната доктрина. Ние сме отворени към всяка идея, която дава простор на човека за духовно израстване и просперитет! Бъдете един от нас!


Автор: Красен Марков
Напиши коментар