На 100 м от плажа - разрешено строителството, забранено къмпингуването!?

На 1 март 2016 се гласуваха в Народното събрание промените в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). В зона “А” се забрани паркирането и къмпингуването извън определените за това места. За разлика от масовата представа как с това гласуване се забранява къмпингуване и паркиране на плажа, трябва да посочим, че такива норми вече бяха приети в ЗУЧК през 2012 година. Това стана благодарение на действията и предложенията на Коалиция “За да остане природа в България” след скандала Дюнигейт. В случая проблема, е че забраната касае територии които не са дюни и плажове и в които е разрешено на собствениците да ги застрояват, но им се забранява да къмпингуват или паркират. Кратък анализ на текста:

1. Забраната се отнася за зона “А”, която включва плажовете + ивица от 100 метра от границите на плажовете и на морския бряг (когато няма плаж). В зоната не се включват населените места. Границите на Зона “А” се определят с общи устройствени планове. До момента това е извършено само за общините Бургас, Варна и Царево.

2. В зона "А" на черноморското крайбрежие е разрешено да се изграждат пристанища и пристанищни съоръжения, на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни съоръжения, на пречиствателни станции, както и на други обекти на техническата инфраструктура, необходима за обслужване на урбанизираните територии, всякакви сгради заемащи до 20 % от площта на имота с височина до 7,5 метра, както и поставянето на преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, при условия и по ред, определени в наредба на общинския съвет.

3. Забраната за “къмпингуване” е неясна - няма определение в законите какво значи къмпингуване.

4. “Определените за това места” също е неясно понятие. Общите устройствени планове не посочват местата за поставяне на палатки или паркиране. Това може да се посочи с подробни устройствени планове, но те са присъщи само за процесите на урбанизация и застрояване и следват общите устройствени планове, които както посочихме са приети само за 3 от 14 те черноморски общини. Т.е. това предложение е насочено изобщо срещу използването на палатки и ограничаване на временния достъп до черноморския бряг.

5. От Коалиция “За да остане природа в България” сме длъжни да посочим, че депутатите вчера не намериха време да разрешат проблема със заменките на гори и земеделски земи по черноморското крайбрежие, независимо от решението на Европейската комисия. Те не намериха време и да разрешат и проблемите със продажбата на дюни - над 80% от дюните извън плажовете и около 30 % от дюните в тях са частна собственост и са планирани за застрояване. Но намериха време и воля да защитят тези незаконни собственици от погледа на гражданите - ограничаването на паркирането ще доведе до ограничаване на достъпа до тези имоти и съответно случайният контрол какво се случва в заменените или закупени дюни и плажове, каквито са тези край Камчия, Шкорпиловци, Несебър, Шабла, Карадере, Градина, Златна рибка, Помория, Ропотамо, Алепу и т.н. Ние считаме, че тази забрана ще ускори процеса на застрояване на черноморския бряг и ще облагодетелства редица родни олигарси извършили заменките на дюни, гори и земеделски земи. Тя ще затрудни и процеса на използване на земеделските земи и гори по тяхното предназначение и ще принуди собствениците да търсят урбанизацията им, за да могат да се използват изобщо. Определено считаме, че решението на депутатите да разрешават на собственик на имот да го застрои, но да му забраняваш например да си опъне палатката или паркира автомобила си е повече от непремислено и нелогично.

6. Ако целта е да се опази природата по Черноморието, не е ли редно да започнем с най-сериозните заплахи:

строежите, които запечатват плажовете и почвата под бетон завинаги тралирането, което оставя морското дъно без никаква риба разораването на степите с уникална растителност заради земеделски субсидии опасността от петролни разливи от Нефтохим, новите проучвания на Шел в блок “Силистар”, танкерите...

7. Ако целта е да се регулира спането на палатки в близост до морето, не е ли редно да започнем с обществен дебат? Нека първо разберем защо хората ходят на последните останали диви плажове, какви са пречките пред развитието на къмпинг туризма в България, къде е по-запазена природата (около Слънчев бряг или около Иракли), какви са работещите механизми за ограничаване на замърсяването и безпокойството на фауната. След това трябва да се подготви наредба, за която да има обществен консенсус.

Това са депутатите, които гласуваха промените: 106 "за", от тях 54 от ГЕРБ, 9 от БСП, 4 от ДПС, 12 от РБ, 9 от ПФ, 8 от БДЦ, 9 от АБВ и 1 независим.

Източник: За да остане природа
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар