Мъже търсят съдебна закрила от женско насилие!

Мъже търсят закрила от женско насилие по съдебен ред пред Варненския окръжен съд, сочи статистиката за гражданските дела през миналата година. Исканията са по Закона за защита от домашно насилие, като броят им като цяло – и за жени, и за деца, а и за мъже, расте, каза днес пред медиите председателят на гражданското отделение на ВОС съдия Росица Станчева. По проекта детско правосъдие, за малтретиране на малчугани, от м.г. работят петима съдии, които са се специализирали в материята. Като цяло в гражданското отделение на съда ръст бележат бързите производства, свързани с решаването на трудови спорове – работници преследват по съдебен ред некоректни работодатели. Бързи производства се трупат и за неиздължени издръжки. С 11 процента повече в сравнение с 2014 г. са постъпилите първоинстанционни и въззивни дела в гражданското отделение на Варненския окръжен съд. Имуществените спорове, вещните дела и производствата, с които се обжалват действия на съдия изпълнители, също са сред най-често разглежданите от съдиите. Стремително се увеличават делата на граждани срещу „Енерго Про Продажби“, свързани с т.нар. корекции на сметки за потребление. Докато през 2014 г. те са били 656, през м.г. броят им е достигнал 814 и са 39 процента от всички по този ред от закона. Варненци си търсят правата все по-често и по Закона за отговорността на държавата, стана ясно от експозето на ръководителя на гражданското отделение. През 2014 г. делата във ВОС са били 9, а през м.г. – 27, като 12 от тях са приключени с решения. Два от исковете са отхвърлени. Въпреки лавината от дела и отсъствието на колеги, съдиите се справят с 3-месечния срок за приключване на делата.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар