Мащабно учение за действие при силно земетресение проведоха в Левски

Учение на тема „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органите за управление и силите на Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на НАВР при възникване на силно земетресение на територията на община Левски"се проведе на 14 април от 9:00 ч.в град Левски.

Със заповед на кмета на Община Левски Любка Александрова - Началник на общинския щаб и ръководител на учението, беше въведен в действие общинския план за защита при бедствия в част - земетресение.

Презентирани бяха основни правила за поведение и действие при силно земетресение. Проведена бе тренировка на общинския щаб за ръководство и координация на НАВР в заседателната зала на общината.

С вой на сирена в 10.00 ч .в сградата на общината бе даден старт на практическата част на учението и всички напуснаха сградата предупредени за опасността при земетресение. В административната сграда на Общината, района на петролна база гр. Левски, „ЛИТЕКС" АД, района на ПГСС „Н.Вапцаров", бяха организирани и проведени аварийно спасителни дейности съгласно общинския план за защита при силно земетресение.

Евакуация на служителите от всички институции в сградата на общинска администрация и учениците от ПГСС»Н.Вапцаров» ,спасяване на пострадал, гасене на пожар с опасност от химическо замърсяване бяха проиграните в учението бедствени ситуации. Секретаря на ЩИОблПЗБ -Георги Петров създаде необходимите условия за работа на щаба и взаимодействието му с участниците .

В учението участваха :Община Левски, доброволно формирование „Шаварна";служители и техника от общинско предприятие „БКС"-Левски; автомобилна и специална техника от община Левски; преподаватели,помощен персонал и ученици от ПГСС „Н.Вапцаров"; Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" РДПБЗН-Плевен: РСПБЗН - Левски - екипи и техника; екипи на Районно управление полиция- гр. Левски; екип на Филиал за спешна медицинска помощ - Левски; Регионално звено към Дирекция експлоатация и поддръжка на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ", регион Плевен-регионално звено - Левски; „В И К" ЕООД-Плевен: представител на „Регионално оперативно звено" (РОЗ) - Левски; : представител на Районна пътна служба - Левски; Петролна база - Левски, „Литекс" АД.

Отчетена бе отличната организация и взаимодействие на всички за постигане на целите на учението с благодарност към участниците и пожелание такова земетресение да не се случва.
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар