Липсваща страница от договор за кредит доведе до окончателно отхвърляне на иск в Русе

Окръжен съд – Русе отмени изцяло решението на Районен съд - Русе, с което е признато за установено съществуването на вземането на “Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД по отношение на С. С. за сумите 498,92 лв. главница по Договор за кредит ”Бяла карта”, 41,56 лв. договорна лихва, 99,78 лв. неустойка за неизпълнение, 197,50 лв. разходи и такси за извънсъдебно събиране на просрочено задължение. Със заявление още през 2017 г. дружеството е поискало от Русенски районен съд издаването на заповед за изпълнение срещу длъжника С. С. за посочените суми. След подадено възражение от лицето, че не ги дължи, е било образувано гражданско дело за признаване за установено съществуването на вземането. В хода на съдебното производство е назначена експертиза и са представени писмени доказателства от страните, част от които е и процесния Договор за кредит ”Бяла карта”, втората страница от който липсвала. Въпреки това първоинстанционният съд уважил иска. Тричленен състав на Окръжен съд – Русе, след като разгледа делото, счете искът на “Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД за недоказан поради липсата на част от договора за кредит. „При това положение не може да се приеме, че ищецът е доказал  наличието на  валидно договорно правоотношение между него и ответника, от което черпи своите права и на което основава исковата си претенция.“ С тези мотиви окръжните магистрати отмениха решението на Районния съд и отхвърлиха иска. Решението е окончателно.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар