Kато обикновен гражданин, искам да се образува дело срещу всички, спечелили обществени поръчки при ГЕРБ

Сега пък аз, като обикновен гражданин, искам да се образува дело срещу всички, спечелили обществени поръчки при ГЕРБ. Да започнем със строителите на пътища, по които умират хората заради престъпно нарушение на технологията. Заради основателно предположение, че са извършили престъпление. Искам същото дело да се образува срещу властта, поради същото основание. Адресирам го директно към прокуратурата.. Предположението ми е повече от основателно, съгласно чл. 211 НПК. Считайте това като законен повод. Богомил Бонев


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар