Какво причинява пиротехниката на домашните и дивите животни

По-рано днес съобщиха, че кметът на Ловеч е забранил използването на пиратки и фойерверки Добра храна и напитки, забавления, хиляди цветове и ефекти, ранени, стресирани и мъртви животни – това е равносметката за новогодишните празници. Хората, с малко изключения, не се интересуват. Те искат да се забавляват. Колкото по-силни са шумът, взривовете и светкавиците, толкова по-забавно. Това, че са за сметка на дивите, селскостопанските и домашните животни (и не само) остава на заден план, пише КАЖИ.БГ. “Зарята и фойерверките са си част от Нова година. Това е традиция. На кучетата могат да им дават хапчета, това не е моя грижа.” Така често казват в защита на това жестоко удоволствие. Но дали аргументите на застъпниците на фойерверките могат да оправдаят травмите, стреса и ненужно разлятата кръв? Домашните животни са само част от онези, които страдат от фойерверките. Има и добитък, и дива природа. Никой не е оставен на спокойствие. Последиците от използването на фойерверки върху хората и тяхната околна среда се премълчават. Експлозиите от фойерверки отделят много тежки метали, перхлорати и отровни газове в околността. Концентрацията им често не е ниска, но кой би отишъл да ги измери на “фестивали”?

20 причини да кажете НЕ на фойерверките и пиратките

1) Животните имат много по-чувствителен слух от хората.
Фойерверките са много по-силни за тях и значително надвишават прага на болката. Шумът от зарята уврежда слуха на животните, понякога трайно.
2) Взривовете на фойерверки в близост до животни причиняват изгаряния и други тежки наранявания.
3) Ужасените животни често бягат или напускат своите територии и приюти.
Ужасени птици често се удрят в сгради, проводници и др.
4) Кучета, в паника, често излизат на пътя пред движещи се коли.
5) Котките и кучетата често объркват пиротехниката за играчка.
Последствията често са трагични (ампутация на челюст или по-лошо).
6) Птиците напускат гнездата си и често не могат да се върнат към тях.
След зарята на Нова година се появява все по-голям брой осиротени диви животни.
7) Водни птици и риби могат да бъдат отровени с остатъци от пиротехника в езера и др. водни басейни.
8) Рибите, от страх, бягат от заслоните си.
Често ги изяждат хищници.
9) При кокошки-носачки се наблюдава по-малък брой снесени яйца.
Много от тях са и с дефекти, след като са гърмяли фойерверки. Това е ясен знак за силния стрес, който тези птици изпитват.
10) Силните звуци карат птиците да прекъснат времето си за хранене.
Това може да доведе до хипотермия и смърт през зимата за тези животни.
11) Фойерверките могат да предизвикат пожари при сухо време.
12) Фойерверките съдържат редица опасни субстанции.
Те се отделят в околната среда при експлозията.
13) Фойерверките разрушават озоновия слой.
14) Фойерверките създават замърсяване.
Те замърсяват със светлина, шум, отровни вещества и отпадъци, които остават в природата около нас.
15) Използването на фойерверки в по-големи мащаби (силни и много на брой) е значителен проблем.
Това може да замърси дори по-големи площи и влияе на качеството на въздуха в даденото място.
16) Освен преките наранявания, причинени от невнимателно боравене с пиротехнически средства, се генерират голям брой опасни изпарения.
Под формата на димен облак, те се изпускат в околната среда. Например тежките и др. метали (като K, Ba, Mg, Sr, Cu, Pb, Sn, Al, Bi, Ga), чиито съединения се използват във фойерверките като окислители, стабилизатори, оцветители на пламъка и за други специални ефекти. Тези метали се отделят особено под формата на малки частици, които след това лесно влизат в дихателните пътища, където могат да имат много лошо въздействие върху здравето както на хората, така и на животните. За астматици, например, стоенето в близост до изгорели фойерверки може да предизвика пристъпи.
17) Фойерверките отделят редица други замърсители, възникващи при изгарянето им.
Те включват серен диоксид, азотен диоксид, въглероден диоксид, въглероден оксид и суспендирани частици. Освен това по време на горене може да се освободи подземен озон, който е отровен за човешкия организъм.
18) Перхлоратите, които са честа част от фойерверките, могат да замърсят водата.
Така могат да попречат на производството на специфични хормони и да доведат до заболяване на щитовидната жлеза.
19) Светлините от заря могат да предизвикат припадък при хора (и животни) с епилепсия.
20) Повечето фойерверки се произвеждат в развиващите се страни.
Там често не са спазени стандартите за безопасност. Има наранявания, отравяния, експлозии и течове на отровни вещества в околната среда. В тези страни често се използва и детски труд…  


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар