Как да защитят правата си чрез съдебните институции научиха единадесетокласници от Русе

На 18 декември 2019 г. съдия Николинка Чокоева от Окръжен съд – Русе гостува на ХІ В клас на МГ „Баба Тонка“ гр. Русе в изпълнение на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Тя им представи третата тема от Концепцията на програмата, а именно: „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“. На срещата присъства и ученичка от специалност „Информационни технологии“, която записа лекцията и заедно със своите съученици ще я адаптира за деца със зрителни и езиково-говорни нарушения. По традиция в началото съдия Чокоева покани трима доброволци да облекат съдийска, прокурорска и адвокатска тога и да почувстват отговорността на юридическата професия. Обяснени бяха накратко ролята и правомощията на магистратите и адвокатите в съдебния процес, разликата във видовете съдебни дела. Съдия Чокоева запозна учениците кои са институциите в Република България, към които могат да се обърнат, в случаите, когато са застрашени или нарушени техните права и законни интереси, както и какъв е редът за търсене на защита и съдействие. Младежите научиха и за особеностите в гражданското, наказателното и административното производство в случаите на участие на дете. Магистратът обясни подробно кои са най-често извършваните престъпления – кражби, грабежи, телесни повреди, сексуални престъпления, киберпрестъпления, престъпления, свързани с наркотични вещества, като наблегна на това как учениците могат да се предпазят да не станат жертва на такива престъпления. Особен интерес единадесетокласниците проявиха към делата, които съдия Чокоева носеше: по едно наказателно, гражданско и търговско дело. Чрез тях тя онагледи лекцията, показвайки и разяснявайки разликите в различните видове производства. Срещите на съдии от Окръжен съд – Русе с ученици от Математическата гимназия ще продължат и през 2020 година.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар