Голготата на българите - чл. 417 от ГПК

Историята на Ана Русева, разказана пред bTV не крие просто една лична човешка трагедия, тя е емблема на жертвите на токсичното ни законодателство – чл. 417 от ГПК, който дава право на банките и на другите аристократи на Темида да се снабдяват с изпълнителни листа срещу набедените за длъжници техни клиенти  без истински съд, без равнопоставено и състезателно дело. Българските съдилища в задочното производство по чл. 417 от ГПК, в което едната страна отсъства и не може да се защити, само въз основа на документи, представени от кредиторите приемат техните твърдения за верни и осъждат клетите им клиенти. Ана Русева се договаря с купувачите на апартаменти в строения от нея блок цената за покупката да не бъде плащана на продавача, а да се изплаща по кредита, който е взела, за да изгради блока. Изгодно е за всички страни по сделката – тя ще използва парите от продажбата, за да изплати кредита си, купувачите няма да дължат парите за покупката на куп, ще плащат разсрочено съгласно погасителния план по кредита, а остатъка от цената ще послужи за довършване на сградата. Така тя ги компенсира за невъзможността да довърши строителството. Освен това им продава и таванските етажи, пет гаража и склад на цени много под пазарните. Срокът, в който кредитът трябва да се изплати е до 2019г., а месечната вноска, която се дължи по кредита е 1 264. 98 евро месечно. В един момент по искане на част от купувачите, които не са страна по договора за кредит след като се внасят на куп  23 762, 88 евро, правят искане падежът на кредита да се промени от 2019г. на 2017г. и банката уважава това искане. Така тези пари, които са били достатъчни за обслужването на кредита за година и половина напред се оказват недостатъчни. Банката грубо нарушава закона и сключения от нея договор, в който е записано, че при предсрочно погасяване на част от кредита месечните вноски се намаляват, като се запазва падежът му. И вместо банката да бъде наказана, тя бива наградена с изпълнителен лист срещу Ана Русева. Прецедентът е много опасен и показва, че всеки може да се намеси в договорните ви отношения безнаказано, нищо че законът го забранява. Законът казва, че договорите имат силата на закон на сключилите го страни и никое трето лице няма право да се намесва и да го изменя. Това е категорично забранено. Но, след като банката разполага с арсенала по чл. 417 от ГПК, тя може да си позволи да погази закона, защото бързо ще си извади изпълнителен лист и ще разпродаде имуществото на клиентите си, които са оставени без средства да се защитават. По чл. 417 от ГПК нароченият за длъжник клиент на банката има право да оспори изпълнителният лист, но подаването на възражение срещу заповедта за незабавно изпълнение не спира изпълнителното дело. Просто води до образуване на истинско състезателно дело, но то на практика винаги приключва много след като е свършило изпълнителното дело. И тук идва вторият удар върху клиентите на банката - частното съдебно изпълнение, което се превърна в самоцел. Редица частни съдебни изпълнители работят в сивата зона на морала и парите са техния единствен морален компас, който ръководи действията им. След като с Ана Русева образувахме дела срещу купувачите за заплащане на цената за покупката, те са платили на банката кредита, така както е трябвало да сторят по силата на сключените от  тях нотариални договори за покупко-подажба. Но ходенето по мъките на Ана Русева не свършват тук. Частният съдебен изпълнител, за да получи дължимата си такса печалба по т. 26 от Тарифата им и независимо, че не е сторила нищо за събирането на кредита на банката, изнася на продан апартамент, собственост на едно от децата на Ана. Така, за да получи такса от 4 552,57 лв., частен съдебен изпълнител Ирина Христова иска да продаде голям апартамент само за около 40 хил. лева. За щастие междувременно успяхме по съдебен ред да спрем изпълнението, но никой няма да може да възстанови на Ана Русева загубеното време, средства и да я компенсира за преживения стрес. Докато не се извърши реформа на законодателството ни и този опасен чл. 417 от ГПК не бъде изкоренен, докато не се промени изпълнителното законодателство, всеки български гражданин е потенциална жертва на несправедливости. Цялата история на Ана Русева може да видите в репортажа от „Сутрешния блок” на bTV.

Автор: Десислава Филипова
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар