Експерти дават пресконференция във връзка с проблемите в Топлофикация

От 13 часа утре, 1.03.2016г.  пресконференция ще дадат пред БТА група експерти, във връзка с  проблемите в Топлофикация. За това разбираме от публикувано във фейсбук открито писмо. Чрез него са поканени за присъствие всички медии. А ето какво гласи самото писмо:

ДО Държавните институции, имащи пряко или косвено отношение към проблемите на централното топлоснабдяване в сгради с вертикална отоплителна инсталация и режим на етажна собственост (МЕ,КЕВР,МС, ГП, ВСС, Омбудсман на Р.България) ДО Омбудсмана на ЕС, ГД по енергетика, ГД по правосъдие и потребители, ДО Негово превъзходителство посланика на Р. Австрия в България

ОТНОСНО: Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради с режим на етажна собственост – система от догми, позволяващи безнаказано начисляване на безконтролно големи стойности на непотребена ТЕ (топлинна енергия) от доставчиците?! За съжаление защитени с Държавна помощ в полза на частни лица – абсолютно забранена от европейското законодателство и в ущърб на потребителите

Вертикалната отоплителната инсталация (ОИ) в сгради с режим на етажна собственост е сложно инженерно техническо съоръжение. То е конструирано така, че независимо от броя на реалните ползватели на топлинна енергия в такава сграда, до всяко едно помещение и отоплително тяло да достига достатъчно по обем и качество ТЕ, гарантиращо нормалното отопляване на потребителя. ОИ има дефинирани по проект и реализирани абсолютно точни параметри на всяка тръба и всяко отоплително тяло на всеки етаж и всякои помещение. Освен това при пускането и в експлоатация по нея в никакъв случай не започва да тече хаотично топла вода за отопление. Точно обратното: По ОИ протича точно толкова ТЕ колкото е пожелана от всеки абонат, при това по точно определен път и до точно определено ОТ, което абоната е пожелал да работи и отоплява помещението. Този сложен технически проект ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ С ТОЧНОСТ ДО 1 ЛИТЪР ГОРЕЩА ВОДА ОТ КЪДЕ Е МИНАЛА И КОЛКО ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ Е ОТДАЛА ОТ ВСЯКА ТРЪБА И ВСЕКИ РАДИАТОР. Единствената допълнително необходима инвестиция е монтиране на реално измервателно устройство като водомер за топла вода на входа на всеки радиатор, много по-евтин от принудително налаганите до момента и безкрайно компрометирани индивидуални разпределителни уреди. Не така обаче ни представят нещата, доставчиците на ТЕ с огромните си армии от топло-инженери и Държавното управление в лицето на „качествените” експерти на МЕ чрез Наредба 16-334 от 2007 г. и приложената към нея Методика за дялово разпределение. Сложна система от разпоредби- догми в цитираните нормативни актове, тотално погазват законите на термодинамиката и чрез измислени и неверни твърдения и формули гарантират безнаказано начисляване на произволно големи количество непотребявана ТЕ. За съжаление поддръжници на тези догми, а не на обективната истина и физичните закони се явяват и „щатни”, удобни на доставчиците на ТЕ вещи лица по съдебно-технически експертизи, чиито „обективни заключения” се кредитират изцяло от технически некомпетентни съдии. Прокуратурата пък системно отказва да образува досъдебни производства на подадени по тези казуси сигнали. По този начин всеки абонат дръзнел да се откаже от ТЕ, става жертва и колкото и да крещи, както мъчениците от времето на светата инквизиция – няма никакъв шанс да бъде освободен от задължение, дори и технологично да няма никаква възможност за допир до свещената „топлинна енергия: За начисляване на обективна и реално потребена ТЕ – РЕШЕНИЕ ИМА !!! То е предложено още през лятото на 2013 г. на компетентните институции МЕ, КЕВР, Прокуратура, но освен учтиви обещания за разглеждане от експертна група или мълчалив отказ, друго нищо не се е случило до сега. До сега практиката показва, че в България нищо добро не се случва, ако не е предшествано от грандиозен международен скандал или от тотален натиск на четвъртата власт. За предлагания на вашето внимание комплексен проблем, който засяга около 800 хиляди домакинства има само две алтернативи: Първата е чрез действащата нормативна уредба и практика да продължават издевателствата над гражданите принуждавайки ги да продават жилищата си, от стрес да загубват здравето и дори живота си, а не рядко и да посягат на него преждевременно. Втората е чрез вашата активна и обективна гражданска позиция да се принудят компетентните органи да изработят и прилагат нови Актове, отговарящи на обществения интерес и защитаващи обективната истина. Надяваме се след запознаване с нашата позиция и проектите на предложения , които отправяме към институциите, да направите своя правилен избор

На пресконференцията ще присъстват и ще вземат участие: Божана Апостолова – учредител и лидер на ГД „Да спасим България” Георги Христов – експерт към ГД ДНЕС Благой Порязов – финансови-икономически експерт

Източник: Фейсбук
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар