Деца крадат мобилни телефони като за „здрасти“

За напълно нормално смятат тийнейджърите във Варна да откраднат мобилния телефон на свой съученик. Това каза днес директорът на дирекция „Превенции“ в община Варна Светлана Коева. Пред медиите бе представен докладът на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в града за 2015 г. От краткото му резюме, представено пред медиите, ясно личи, че най-много възпитателни мерки през м.г. на деца са били наложени за кражби – 63. Следват тези за сбивания с нанесени телесни повреди – 19 дела. На трето място са наркотиците – 17. Според председателя на комисията и зам.-кмет на Варна Тодор Иванов е тревожно, че макар и с 8, броят на възпитателни дела се е увеличил в сравнение с предходната година. 11 повече са децата, които за втори път попадат в комисията за противообществени прояви. В доклада присъства и статистика на прокуратурата, според която две непълнолетни варненчета са с ефективни присъди, а едно с условна. На три момчета е определена „пробация“ – за грабеж, средна телесна повреда и за разпространение на наркотици. Въпреки усилията на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, разпространението на дрога и престъпленията, които употребата им води след себе си, се увеличават. Както Светлана Коева сама призна, статистиката на комисията е само върхът на айсберга, за да се види реалната картина. Журналисти попитаха председателя Тодор Иванов защо отдели най-голямо внимание на проблемите на децата в ромската общност, когато числеността на този етнос във варненските училища отстъпва значимо на тази на останалите ученици. Отговорите бяха доста общи, да не кажа, че това не бяха отговори. Зам.-кметът обаче призна, че в работата на комисията има пропуски, след като расте броят на прокурорските дела и противообществените прояви вече носят белезите на престъпления. Комисията през 2015 г. е образувала 126 възпитателни дела по отношение на 145 деца, като 94 са срещу 14-17 годишни. Жертвите на престъпления – кражби, побои са били 259. Въпреки някои добри практики за работа с малолетните и непълнолетните варненци за превенция и спасяване на рискови групи, с просто око всички виждаме какво се случва в училищата и край тях. Пушат, пият, хулиганстват, експериментират с наркотици, което намират за нормално, проявяват неуважение към съучениците си и към възрастните, в това число към преподавателите и към учебния процес. Бягствата от час са нещо обичайно, както и играта на хазарт. Според учители те често се сблъскват с невъзможността да преподадат урока си. И тук не става дума само за редови, а и за т.нар. елитни гимназии. Едва ли една Комисия в една община може да се справи с проблемите, с които е заразено цялото ни общество. И то не от вчера.


Автор: Юлия Кунева
Напиши коментар