Държавата търси 240 стажанти

Държавната администрация обяви 241 свободни позиции за стажанти през май. Стажовете са с продължителност от 10 работни дни и достъп до тях имат студенти както от университетите в страната, така и от чужбина. Те трябва да са с непрекъснати студентски права, без значение от степента и формата на обучението.

Най-много свободни позиции в поделенията си в цялата страна е обявила Националната агенция на приходите. Стажанти търсят също Агенция "Митници", Агенцията за безопасност на храните, министерствата на образованието, на външните работи, на икономиката и няколко общини.

Кандидатстването и подборът на стажантите стават изцяло онлайн чрез портала за студентски стажове в държавната администрация http://staj.government.bg.

Те са неплатени, но след приключването им студентите получават удостоверение за успешно преминат стаж и оценка на придобитите учения. Допускат се и дистанционни стажове за български студенти в чужбина. Крайният срок за стажовете, които ще се проведат през май, е 15 март.

Свободните позиции за летните стажове ще бъдат обявени на 23 март, а кандидатстването за тях ще продължи до 17 април 2016 г.

Източник: mladite.info
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар