БАН: Клеветите срещу еколози целят строителство в защитени територии

Учени от Българската академия на науките защитиха работата на природозащитниците у нас от серия клевети в определени медии, зачестили през последния месец. Два научни института към БАН призоваха тази седмица министъра на околната среда и водите Ивелина Василева да защити публично природозащитните дейности у нас. Те настояха Василева да отговори публично с факти на лансираните неверни твърдения и атаки. "Дневник" отправи запитване до ведомството каква е официалната му позиция по нападките и как смята да им отговори. Тази сряда директорите на Природонаучния музей към БАН проф. Николай Спасов и на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания доц. Анна Ганева изпратиха официално писмо до министъра на МОСВ. В него се посочва, че атаките в медиите са насочени срещу природозащитни дейности, които са  свързани със законното опазване на национално и световно природно наследство и с ангажиментите на България за прилагане на европейското природозащитно законодателство.

Писмото на НПМ и ИБЕИ до МОСВ

 

"Всички тези материали в пресата и в телевизионни предавания използват неприемлив тон, представят невярна и силно изопачена информация и са директно насочени срещу МОСВ, институтите на БАН, чиято мисия е свързана с изследване и опазване на природата, както и срещу редица неправителствени природозащитни организации," се казва в писмото на учените. Според представителите на БАН, тези публикации и предавания не са случайни, а са добре замислени. Атаките преследват определена цел: дискредитиране на природозащитната дейност в България и институциите и организациите, които я провеждат. "Тази  кампания е специално планирана и има за цел постигането на строителство в защитени природни територии," заявяват от природонаучния музей и от института по биоразнообрзие и екосистемни изследвания. Становището на учените е, че  екоминистерството – като отговорната за природозащитната политика  институция в България, трябва да отговори "достойно и пред обществото на тази злонамерена кампания." Според тях, така трябва да се покаже категорично, че подобни непрофесионални изяви не могат да бъдат толерирани от държавата. От двете научни институции заявяват готовност да предоставят професионална информация по всички въпроси, които са от нашата компетентност.

Източник: Дневник
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар