Българинът кара с под 5000 лева на година средно

През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 953 лв. и нараства с 2.9% спрямо 2014 година.

За последните 12 години общият доход средно на лице от домакинство нараства близо 2.2 пъти, пише Дарик.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 3.0% през 2015 г. в сравнение с 2014 г., като най-висок е индексът на реалните доходи спрямо 2004 г. - 140.0%, съобщават от НСИ.

Доходът от работна заплата се е увеличил с 4.4% спрямо 2014 г. и нараства 3 пъти в сравнение с 2004 година. Доходите от пенсии нарастват с 3.5% спрямо 2014 г., или 2.5 пъти - в сравнение с 2004 година. Доходите от предприемачество запазват своя размер спрямо 2014 г. и нарастват повече от 3.5 пъти спрямо 2004 година.

Доходът от работна заплата през 2015 г. е 2 726 лв. средно на лице от домакинство. През 2015 г. българските домакинства са изразходвали 4 666 лв. средно на лице, което е с 3.5% повече в сравнение с 2014 година. За периода 2004 - 2015 г. разходите на домакинствата се увеличават 2.4 пъти.

За храна са изразходвани 1 463 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход е 31.4% през 2015 г., което е с 0.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2014 г.

През 2015 г. разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 839 лв. средно на лице от домакинство, което е с 8.7% повече спрямо 2014 година.
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар