Аутизмът в детска възраст - следдипломна квалификация от Карин дом и МУ-Варна

Аутизмът в детска възраст ще е тема на следдипломната квалификация, организирана от Карин дом и Медицински Университет-Варна

От 22 до 24 април преподаватели от Медицински Университет-Варна и Карин Дом ще проведат съвместно следдипломно обучение на тема: "Характеристики на Аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст" в МУ- Варна.

Курсът е предназначен за логопеди, психолози, специални педагози, рехабилитатори, кинезитерапевти, педагози, социални работници, медицински сестри, педиатри, общопрактикуващи лекари. Преминалите обучението ще получат удостоверение за  следдипломна квалификация от Медицински Университет-Варна.

Заявлението за записване и допълнителна информация можете да видите от линка: https://karindom.org/obuchenie-harakteristiki-autisam-2016-pokana/

Ползвайки успешната практика на водещи терапевти от САЩ и Великобритания, Карин дом се стреми да наложи и в България семейно-ориентирания модел като терапевтичен подход, който ефективно подпомага развитието на децата от аутистичния спектър. Специалистите на Карин дом ще запознаят колегите си с ползите и практическото използване на този подход . Ще акцентират на включването в терапията и на сензорно-базирани дейности- как децата със сензорни дефицити да усетят, приемат и се включат в света около тях.

Обучението ще покаже на специалистите как могат да прилагат новите знания и умения, да използват структурирана и визуализирана среда, по-ефективно да общуват с децата и да ги стимулират да инициират комуникация.

Организаторите се надяват, че чрез съвместните си усилия ще спомогнат диагностиката и терапията на децата от аутистичния спектър да бъде на все по-високо ниво, да се надградят и развият знанията на специалистите в България.
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар