Ако наемеш безработен, Европа ще му плаща заплатата една година

Нов европейски проект ще осигури средства за обучение и заетост на безработни с ниско образование, продължително безработни и хората над 54 години.

Всички кандидати трябва да са на възраст над 29 години. От 25-ти март в бюрата по труда ще бъдат набирани заявки от работодатели, които желаят да наемат работници чрез финансиране по схемата „Обучения и заетост", съобщиха от Агенцията по заетостта, цитирана от Дарик.

Най-малко половината от безработните лица, които може да наеме един работодател, за да получи средства по тази схема, трябва да бъдат с ниско образование, трайно безработни или безработни на възраст над 54 години.

За тези три групи на работодателя ще бъдат възстановявани разходите за заплати и осигуровки за период до 12 месеца, а ако наетите безработни са извън групите, средствата от схемата ще покриват разходите за първите до 6 месеца.

Безработните, които желаят да кандидатстват, ще подават заявления в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес. За всеки от тях ще бъде изготвен индивидуален план за действие с определен срок за изпълнение.

Работодателите могат да кандидатстват по схемата в периода 25-ти март / 1-ви април. Това ще бъде първият етап на схемата, за който е осигурен бюджет от малко над 8 милиона лева, а общата й стойност е 81 милиона лева.
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар