Агенция за недвижими имоти съди клиент за комисионна в Русе

Окръжен съд – Русе отмени изцяло решението на Районен съд - Русе, с което С. И. е била осъдена да заплати на „И.“ ООД гр. Русе сумата 1020 лв., представляваща уговорено възнаграждение по договор за посредничество, ведно с лихвите и 204 лв. неустойка. Още през 2015 г. С. И. видяла обява за продажба на имот в краен квартал на гр. Русе, отишла на оглед, но според нея цената била твърде висока. През следващите две години ходила още няколко пъти на адреса. Според едни свидетели при един от огледите е била с представител на ищцовото дружество, според други – не. В края на 2017 г. собственикът на къщата се свързал със С. И., тъй като спешно му трябвали пари и бил склонен да намали цената. Така покупко-продажбата била осъществена. Междувременно С. И. се подписала под договор за посредничество, съгласно който „И“ ООД се задължава да търси предлагани за продажба недвижими имоти и да ги предоставя на клиента си за закупуване, вкл. като урежда и огледи на такива имоти срещу възнаграждение, дължимо съгласно условията на договора, както и да организира преговори при сключването на конкретна сделка и да подготви предварителен договор. Агенцията за недвижими имоти предявила иск пред Районен съд – Русе, който бил уважен и С. И. била осъдена да заплати на „И“ ООД посочените по-горе суми. Купувачът на имота обжалвал това решение и Окръжен съд – Русе след преценка на доводите на страните и доказателствата по делото отмени решението на първоинстанционния съд, посочвайки, че дори и да се приеме, че огледът е осъществен, то по делото не са събрани доказателства, от които да се установи, че е изпълнен основния предмет на договора, респективно основното задължение на посредника – да осъществи контакт между страните по сделката, да съдейства за организиране на преговори, в резултат на която дейност да се е стигнало и до сключването на договора за покупко-продажба. Според окръжните магистрати е неприложима разпоредбата от договора, съгласно която възнаграждението е дължимо и в случаите, когато доверителят е закупил имот, предложен от довереника, но без знанието на последния, тъй като посредникът не е изпълнил задълженията си по договора. Решението на Окръжен съд – Русе не подлежи на обжалване и протестиране.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар