Абонат осъди „Енерго Про“ да му върне 460 лв. за неправомерно начислена ел.енергия

Окръжен съд – Русе потвърди изцяло решението на Районен съд, с което „Енерго- Про Продажби“ АД е осъдено да заплати на Д. Д. сумата от 460,12 лв. получена от „Енерго- Про Продажби” АД без правно основание за корекция на сметки за периода от 03.08.2016г. до 02.08.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.04.2018г. до окончателното плащане, както и  сумата от  352 лв. разноски по делото. На 02.08.2017г. е извършена проверка от служители на „Енерго- Про Мрежи” АД на електромера, измерващ електрическата енергия за имота на ищеца, при която било констатирано какви са показанията на уреда. Не са констатирани нарушения по пломбите или на заключващия механизъм. Електромерът е поставен в индивидуална опаковка, запечатана в присъствието на свидетели, а на негово място е монтиран друг измервателен уред с нулеви показания. На сменения електромер е извършена метрологична експертиза. При софтуерно четене е установена външна намеса в тарифната схема на електромера и наличие на преминала енергия на тарифа 1.8.4- 003018,0 кВтч, която не е визуализирана на дисплея. При изпитателните измервания е установено, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерването на електрическа енергия, но не съответства на техническите характеристики. Въз основа на това е начислено допълнително общо количество ел. енергия в размер на 3018 кВтч за периода от 03.08.2016г. до 02.08.2017г. в размер на 460,12 лв. Д. Д. е заплатил веднага тази сума, но е подал иск до Районния съд да му бъде възстановена, защото счита, че не е потребил посоченото количество ел.енергия. Районният съд след назначаване и приемане на съдебно-техническа експертиза е уважил изцяло иска на Д. Д., а въззивната инстанция в мотивите си е споделила извода на първоинстанционния съд, че дори и да се приеме за реално преминало количеството електроенергия, отчетено в регистъра, е невъзможно да бъде определено в кой момент колко от него е преминало, а цената на електроенергията за технологични разходи е различна в различните периоди от време. „При това положение остава неизяснено, как операторът е преценил каква част от общо отчетеното количество електроенергия в скрития регистър следва да отнесе към отделните подпериоди.“ – посочват още въззивните съдии и постановяват, че „Енерго-Про Продажби“ АД следва да заплати на Д. Д. и разноските по делото на тази инстанция в размер на 380 лв. Решението на Окръжен съд – Русе не подлежи на обжалване и протестиране.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар