84 % от българите празнуват Коледа у дома

84% от българите ще празнуват Коледа у дома, а 11% възнамеряват да отидат на гости. Едва 2% ще празнуват Коледа в заведение - най-често млади хора на възраст до 30 години. 2,5% отговорят, че няма да празнуват Коледа. Това показват данни от национално представително изследване на "Екзакта Рисърч Груп", проведено в периода 10-17 декември сред 1000 души. В сравнение с миналата година, с 5% намаляват онези, които ще празнуват Коледа в къщи. По домовете си ще прекарат Новогодишните празници 67% от българите, 17% от интервюираните ще отидат на гости, 11% ще посрещат празника в заведение, а 3% ще празнуват на площада. В сравнение с данните на "Екзакта" от декември 2017 г. със 7% намаляват българите, които ще посрещнат Нова година вкъщи. На Нова година на гости ще ходят предимно хора на възраст между 18 и 40 години, жители на столицата и на останалите градове в страната. В заведение смятат да посрещнат Нова година млади хора на възраст между 18 и 40 години, респонденти с висок жизнен стандарт и жители на столицата. 18% от участвалите в изследването възнамеряват да пътуват в страната за Коледните празници. Само 2% ще отидат в чужбина за Коледа. 80% няма да пътуват - нито в страната, нито в чужбина. Най-често в страната по Коледа ще пътуват хора на възраст между 18 и 50 години, висшисти и жители на градовете извън столицата. В чужбина за Коледа смятат да пътуват по-често млади хора на възраст между 18 и 30 години, както и българи със стандарт над средния. retro.bg


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар