72 000 работници са сключили еднодневни трудови договори

Повече от 72 000 еднодневни трудови договора са сключени през изминалата годината, сочат данни на Инспекцията по труда, съобщи Дарик.

Еднодневните трудови договори бяха въведени през юли миналата година. Целта на този тип договор е да се намали работата на черно, особено в сезонната заетост, където се наемат хора без договори.

При сключването на такъв договор работодателите не изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, не връчват длъжностна характеристика и не издават заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока му.

Еднодневен договор може да сключи всеки, но за не повече от 90 работни дни в календарна година. Възнаграждението се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден.

Днес се очаква социалните партньори да обсъдят ефекта от новия вид споразумения между работник и работодател.
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар