28-ми април е Световен ден за безопасност на труда

Световният ден за безопасност на труда - 28 април, започва да се отбелязва от Международната организация по труда през 2001 година. 28 април е и Международен ден на световното синдикално движение, посветен на паметта на загиналите и знак на солидарност с пострадалите при трудови злополуки. От 2003 г. на Световния ден се обръща особено внимание, като всяка година се обявява основна тема, свързана с актуалното състояние на условията на труд в цял свят, информира Дарик. Най-честите причини за възникване на трудови злополуки са: - Принизен вътрешно-фирмен контрол за спазване нормите за безопасност и здраве при работа; - Нарушаване на технологичните изисквания при извършване на отделни работни операции; - Неправилна организация на работното място; - Неблагоприятни условия на труд; - Липса на писмени инструкции и информация за безопасност на труда; - Високият производствен риск в някои дейности; - Необезопасено работно оборудване; - Занижена трудова и технологична дисциплина; - Незадоволителна квалификация на работещите; - Невнимание, несъобразени действия и проява на излишна самоувереност; - Липса и неизползване на лични предпазни средства.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар